Záhradné hnojivo na báze prírodného zeolitu

https://sk.pinterest.com/pin/404268504033046055/
Tohtoročná pestovateľská sezóna je už v plnom prúde.   Produktívny lán poľa a zdravá záhrada je existenčne prepojená s konkrétnou pôdou.  Aj s naším dobrým poznaním jej základných vlastností. Vieme  dosť o pôde v našej záhradke či obrábanom poli? Rozumiete si s ňou dostatočne? Pôda aj v tej našej záhrade sa skladá z neživej zložky (íl, hlina, piesok, kamienky, pôdna vlhkosť a pôdny vzduch), z humusu (odumreté častí rastlín a živočíchov) a zo živej zložky (korene rastlín, mikroorganizmy, drobné ž...
Read More

Organosilanom modifikovaný zeolit a úprava vody

zeolit
Povrchová úprava zeolitu sa detailne a veľmi intenzívne študuje aj preto, že povrchovo modifikovaný zeolit je vysoko adsorpčne účinný pri odstraňovaní rôznych špecifických chemických nečistôt v procese úprave vody. Cieľom takýchto technologických postupov je zlepšiť adsorpčnú kapacitu a stabilitu adsorpčných zeolitových substrátov pri filtrácii a úprave vody. Jedným z alternatívnych výrobných postupov je proces, kedy nanesená prítomnosť silanolových skupín na povrchu zeolitu je využívaná na vytv...
Read More

Zmena fyzikálnych vlastností zeolitu tepelnou úpravou

zeolit
Prírodný zeolit je veľmi zložitý vodnatý alumokremičitanový minerál. Jeho kryštálová mriežka je budovaná štvorstenami Al2O4 a SiO4. Zeolit je pevná nerastná prírodnina s relatívne otvorenou trojrozmernou kryštálovou štruktúrou, ktorá je zložito budovaná hlavne prvkami ako je Al, Si a O2. V kryštálovej mriežke zeolitu sú prítomné aj niektoré alkalické prvky, akým je najmä Na, K, a Mg. V klasickej mineralogickej klasifikácii sú priraďované k tektosilikátom. Molekuly vody v kryštálovej mriežke...
Read More

Zeolit a zeolitové tufy v stavebníctve

zeolit
Využívanie prírodného zeolitu ako stavebného materiálu pri výstavbe miest a obydlí nie je nič nové. Zeolitové tufy sú používané už tisíce rokov ako odolný a ľahko dostupný stavebný kameň. Od konca minulého storočia však prírodný zeolit nachádza zaujímavé využitie aj pri výrobe iných stavebných materiálov. Je to hlavne v oblasti výroby cementu, ílovito - cementových zmesí, stabilizačných činidiel pre výrobu cementu a pri výrobe pórobetónu. Hitom posledných rokov je využívanie týchto prírodných...
Read More

Biologická aktivita v pôde s pridaným zeolitu – teda organo-zeolit-pôdnym substrátom (druhá časť)

zeolit
Zeolitové biohnojivo ako čiastočná náhrada za klasické umelé hnojivá? Mnohé pokusy využiť bežné chemické hnojivá na oživenie a rekultiváciu environmentálnych záťaží nepriniesli príliš veľký dlhodobý účinok. Prekonať tento problém však môžu práve zeolity, resp. organo-zeolitové biohnojivá. Bolo experimentálne a laboratórne dokázane (napr. univerzitné pracoviská v Cambridge, UK) alebo aj priamo v terénnych poľných podmienkach (napr. gruzínske akademické pracoviská), že minerál klinoptilolit, z...
Read More

Biologická aktivita v pôde s pridaným zeolitu – teda organo-zeolit-pôdnym substrátom (prvá časť)

zeolit
Cestujúc krížom-krážom našou nádhernou a rozmanitou krajinnou štruktúrou nie je vôbec výnimočné, ak aj z okna nášho auta či idúceho vlaku spozorujeme nevhodný zásah do pôvodných prírodných ekosystémov. Určite viac ako tisícročná ťažba a spracovanie pestrej škály rudných nerastných surovín (drahé kovy, železné rudy, bauxit, rudy niklu) či nerúd (vápence, stavebné hmoty, magnezit) zanechali a zanechávajú za sebou viditeľné stopy a jazvy. Zvykneme im hovorievať aj staré environmentálne záťaže (ha...
Read More

Zeolit a jeho použitie v agro sektore

zeolit
Zeolit je hlinitokremičitá hornina, ktorej jedinečná štruktúra a z nej vyplývajúce unikátne vlastnosti umožňujú jej využitie v rôznych sférach života od ochrany životného prostredia, cez použitie v stavebníctve až po agro sektor, ktorému bude venovaný aj náš dnešný článok. Ako je možné využiť prírodnú horninu zeolit v poľnohospodárstve – či už v tom domácom alebo v priemyselnom poľnohospodárstve? Prečítajte si náš článok a dozviete sa viac... Zeolit a pestovanie plodín Prvý spôsobom, ako v...
Read More

Zeolit ako vzácny kameň

zeolit
Ako vznikajú prírodné kryštály? Nové minerálne kryštály sa vždy tvoria na povrchu a hlboko v zemi. Môžu rásť aj z pary bohatej na minerálne zložky, no najčastejšie vznikajú v sopečných oblastiach, kde sa stretávajú horúce plyny so sviežimi kryštálmi. Väčšina minerálnych kryštálov rastie z roztavenej horniny hlboko v zemi. Ako magma chladne, mnoho kryštálov tvorí súčasne jeden dav za druhým v nepravidelných tvaroch. Existuje množstvo minerálov a vzácnych kameňov, ktoré sú tak krásne, že sa pre ...
Read More

Prírodný zeolit a havárie jadrových elektrární

zeolit
Prírodný zeolit je hornina, ktorý má využitie v mnohých odvetviach. Vzniká reakciou vulkanických hornín a popola so zásaditou vodou. Kryštalizácia zeolitov trvá tisíce až milióny rokov. Jeho ložiská sa nachádzajú v blízkosti teplých minerálnych prameňov a sopečných kráterov. Keďže nikde sa nenachádzajú v čistom stave, ich súčasťou bývajú aj iné minerály a horniny. Pórovitá hornina je popretkávaná malinkými kanálikmi a dutinkami, ktoré sú schopné zachytávať látky kvapalného, tuhého a plynného sku...
Read More

Prírodný zeolit a havárie jadrových elektrární

zeolit
Prírodný zeolit je hornina, ktorý má využitie v mnohých odvetviach. Vzniká reakciou vulkanických hornín a popola so zásaditou vodou. Kryštalizácia zeolitov trvá tisíce až milióny rokov. Jeho ložiská sa nachádzajú v blízkosti teplých minerálnych prameňov a sopečných kráterov. Keďže nikde sa nenachádzajú v čistom stave, ich súčasťou bývajú aj iné minerály a horniny. Pórovitá hornina je popretkávaná malinkými kanálikmi a dutinkami, ktoré sú schopné zachytávať látky kvapalného, tuhého a plynného sku...
Read More

Zeolit, minerál s mnohými pozitívnymi účinkami

zeolit
Zeolit je kryštalický minerál pórovitej štruktúry, bežne sa vyskytujúci v skalných ložiskách. Vznik tohto minerálu je zložitý proces, ktorý trvá milióny rokov. Vzniká kryštalizáciou vulkanických skál a popola pri kontakte so slanou vodou. Má mnoho pozitívnych vlastností. Jednou z nich je aj vysoká absorpcia. Aby sa táto absorpcia ešte zvýšila, zo zeolitu sa vyrába zeolitový prášok. Minerál má využitie v rôznych odvetviach, no ja vám poviem nejaké príklady na jeho použitie v domácnosti. Spríje...
Read More