Záhradné hnojivo na báze prírodného zeolitu

Tohtoročná pestovateľská sezóna je už v plnom prúde.   Produktívny lán poľa a zdravá záhrada je existenčne prepojená s konkrétnou pôdou.  Aj s naším dobrým poznaním jej základných vlastností. Vieme  dosť o pôde v našej záhradke či obrábanom poli? Rozumiete si s ňou dostatočne? Pôda aj v tej našej záhrade sa skladá z neživej zložky (íl, hlina, piesok, kamienky, pôdna vlhkosť a pôdny vzduch), z humusu (odumreté častí rastlín a živočíchov) a zo živej zložky (korene rastlín, mikroorganizmy, drobné živočíchy).  A občas potrebuje pridať aj vhodné organické alebo anorganické hnojivo.

 Zeolitové hnojivá v poľnohospodárstve

    V rastlinnej poľnohospodárskej výrobe majú prírodné zeolity široké použitie. Hlavne ako aktívne anorganické nosiče rôznych druhov  hnojív, insekticídov a pesticídov. Takže čo sú to vlastne tie zeolitové minerály? Zeolit je veľmi zložitá vodnatá alumokremičitanová anorganická zlúčenina. Jeho kryštálová mriežka je budovaná štvorstenami hliníka  AlO4  a kremíka SiO4. Relatívne otvorená trojrozmerná kryštálová štruktúra zeolitu je tvorená hlavne prvkami ako je  Al,  Si a kyslík O2.  V jeho mriežke sú prítomné aj mnohé alkalické prvky, hlavne  Na,  K, či  Mg.  Zaujímavá a dôležitá je prítomnosť molekúl vody H2O v kryštálovej štruktúre týchto zaujímavých minerálov. Prírodný zeolit v určitom množstve a pomere pridaný do hnojív pomáha udržiavať potrebné živiny pre rastliny.

Hnojivo na báze prírodného zeolitu
Pôda aj v tej našej záhrade sa skladá z neživej zložky, z humusu a zo živej zložky.

 Zeolit v hnojive  ako adsorpčné médium v pôde

Dôležitou štruktúrnou vlastnosťou zeolitu je jeho mikroporézny charakter. Vďaka rozsiahlej sieti kanálikov  a pórov má dôležitú adsorpčnú schopnosť ako pridaná súčasť v hnojive. Vylepšuje sa tak dlhodobo kvalita pôdy zvýšením jej adsorpčnej a výmennej schopnosti.  Najdôležitejšie živiny pre rastliny   sú vhodnejším a efektívnejším spôsobom využívané koreňovým systémom pestovaných plodín.   Umelé draselné alebo dusíkaté hnojivá s pridaným prírodným zeolitom sú omnoho efektívnejšie využívané. Znižuje sa tým ich spotreba pre tú istú plodinu predlžovaním ich aktivity a nakoniec aj k lepším pestovateľským výsledkom. Jednoduchým pridaním zeolitu v určitom pomere do hnojív sa výrazne ovplyvní zdravý rast a vývoj  rastlín.

860a45b902fff85895a7214822a5c687
Najdôležitejšie živiny pre rastliny sú vhodnejším a efektívnejším spôsobom využívané koreňovým systémom pestovaných plodín.

Prírodný zeolit v pôde pôsobí dlhodobo

Dôležitý je fakt, že minerál zeolit má inertnú povahu a jeho kryštálová  štruktúra sa v čase nerozkladá. Zeolit ako súčasť hnojiva ostáva na mieste v pôdnom profile. Svojim účinkom  neustále vylepšuje zadržiavanie a uvoľňovanie živín. Prírodný zeolit v pôde dlhodobo udržiava živiny v blízkosti koreňových zón pestovaných rastlín. Pórovitá štruktúra  zeolitu umožňuje  udržiavať pôdu prevzdušnenú a mierne vlhkú. Pôda je tak aktívna a živá počas dlhej doby.   Zeolit nie je chemicky kyslá latka a je len slabo alkalický.  Jeho prídavné použitie v  pôde spoločne s rozmanitými inými hnojivami, môže tiež napomôcť udržiavať pôdnu hladinu pH.  Minerálne hnojivo s pridaným prírodným zeolitom môže byť užitočne využité aj pri zakladaní a údržbe veľkých trávnatých plôch verejných parkov či športovísk. Hnojivo s pridaným zeolitom môže pomôcť znížiť celkové náklady na údržbu takých rozsiahlych zelených plôch.