Priestorové streamovanie videa a zvuku

     Čo je možné si pod označením „streamovanie videa“ konkrétne predstaviť? Streamovanie je spôsob mediálneho prenosu, pri ktorom sa súbory údajov z videa nepretržite doručujú cez internet vzdialenému používateľovi. Tento proces umožňuje prezeranie videa online bez sťahovania na hostiteľský počítač alebo zariadenie.

live streaming
Na streamovanie videa je potrebné veľké množstvo techniky.

     Funguje na princípoch streamovania údajov, kde sú všetky údaje video súborov komprimované a odosielané do žiadajúceho zariadenia v malých kúskoch. Zvyčajne si streamovanie videa vyžaduje kompatibilný prehrávač videa, ktorý sa pripája k vzdialenému serveru.

Streamovanie videa aj zvuku

     Streamovanie je metóda používaná na poskytovanie multimediálnych prvkov. Zvyčajne videa alebo zvuku. Umožňuje prenášanie údajov ku koncovému používateľovi. Používa základné protokoly HTTP, TCP/IP a HTML. Server využíva špecifické algoritmy na kompresiu mediálneho súboru alebo údajov na prenos cez sieť alebo internetové pripojenie.

streamovanie videa
Streamovanie umožňuje prezeranie videa online a bez sťahovania.

      Veľkosť každého dátového toku závisí od rôznych faktorov. Vrátane skutočnej veľkosti súboru, rýchlosti a šírky pásma a latencie siete. Používateľ alebo klientsky prehrávač zase dekomprimuje a zobrazí streamované údaje. To používateľovi umožní začať prezerať si súbor skôr, ako sa prijme celé video, jednotlivé údaje alebo súbor.

Čo znamená streamovanie médií?

    Streaming poskytuje médiá ako sériový, stabilný tok. Na rozdiel od iných metód sťahovania, kde poradie dát nie je dôležité, musia byť streamované médiá užívateľovi doručené v správnom poradí.

     Streamovanie médií sa používa na streamovanie vopred zaznamenaných mediálnych súborov, ako sú videá a hudba. Môže sa tiež distribuovať ako súčasť živého vysielania, ako je napríklad webová schôdza alebo vyučovacia lekcia.

Čo znamená priestorové streamovanie?

     Priestorové streamovanie sa primárne pozoruje v bezdrôtovej komunikácii, kde sa používa viacnásobný vstup-multiple-výstup. Keď sa bezdrôtové signály vysielajú alebo prijímajú súčasne v takomto mediálnom prostredí, signály vysielané rôznymi anténami sú multiplexované pomocou rôznych priestorov v rámci toho istého spektrálneho kanála. Tieto priestory sú známe ako priestorové prúdy.

   V takomto prostredí streamovania videa sa používa viacero antén, ako na prijímacej stanici, tak aj na vysielacej stanici. Na súčasné vysielanie a prijímanie rôznych signálov sa používa bežná technika multiplexovania známa ako priestorové multiplexovanie.