Prírodný zeolit a havárie jadrových elektrární

zeolitPrírodný zeolit je hornina, ktorý má využitie v mnohých odvetviach. Vzniká reakciou vulkanických hornín a popola so zásaditou vodou. Kryštalizácia zeolitov trvá tisíce až milióny rokov. Jeho ložiská sa nachádzajú v blízkosti teplých minerálnych prameňov a sopečných kráterov. Keďže nikde sa nenachádzajú v čistom stave, ich súčasťou bývajú aj iné minerály a horniny. Pórovitá hornina je popretkávaná malinkými kanálikmi a dutinkami, ktoré sú schopné zachytávať látky kvapalného, tuhého a plynného skupenstva. Vďaka tomu je zeolit taký výnimočný.

Široké možnosti jeho využitia sú dané jeho pórovitou štruktúrou a fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Zeolit sa podľa požiadaviek drví a triedi na fragmenty rôznej veľkosti. Veľkosť fragmentov závisí od toho, na čo bude zeolit použitý. Zeolitov je niekoľko desiatok druhov, no z nich najvhodnejší je klinoptilolit, ktorý je schopný zachytávať toxíny, toxické látky, ťažké kovy, chemické látky, kvapalné, pevné či plynné nečistoty.

Dekontaminácia prostredia vo Fukušime

V chemickom priemysle sa zeolit používa napríklad na odstraňovanie nebezpečného cézia 137 z rádioaktívneho odpadu. Zeolit ako jednu z metód pri čistení rádioaktívneho odpadu skúšajú aj vo Fukušime,  japonskej jadrovej elektrárni, kde sa kvôli ničivému zemetraseniu a následnej vlne tsunami v marci 2011 odohrala jadrová havária a kde stále uniká rádioaktívny odpad. Japonci už krátko po katastrofe začali do oceána v blízkosti elektrárne hádzať 100kg vrecia naplnené zeolitom, v snahe spomaliť kontamináciu vody.

zeolitOkrem toho, používajú aj molekulové sito, ktoré bolo špeciálne navrhnuté na zachytávanie cézia. Očistenie oceánu a životného prostredia je však záležitosť na dosť dlhý čas, no zeolit zo svojimi adsorpčnými vlastnosťami bude v tomto procese určite aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu.

Využitie zeolitu vo Černobyle

Zeolit bol použitý aj v Černobyle, kde sa odohrala prvá takáto katastrofa, s oveľa horšími následkami. Zeolit primiešali do cementu, z ktorého potom vybudovali obrovský ochranný sarkofág nad zničeným reaktorom. Zeolit sa tak isto použil na dekontamináciu rastlín, zvierat, ktorí boli zasiahnutí radiáciou.