Zeolit a zeolitové tufy v stavebníctve

zeolit
Prírodná hornina zeolit

Využívanie prírodného zeolitu ako stavebného materiálu pri výstavbe miest a obydlí nie je nič nové. Zeolitové tufy sú používané už tisíce rokov ako odolný a ľahko dostupný stavebný kameň. Od konca minulého storočia však prírodný zeolit nachádza zaujímavé využitie aj pri výrobe iných stavebných materiálov.

Je to hlavne v oblasti výroby cementu, ílovito – cementových zmesí, stabilizačných činidiel pre výrobu cementu a pri výrobe pórobetónu. Hitom posledných rokov je využívanie týchto prírodných surovín charakteru klinoptilolitových zeolitových tufov pri výrobe geopolymerov.

Čo je to vlastne ten zeolitový tuf?

zeolity
Zeolitový tuf

Zeolit je z geologického pohľadu vulkanicko-sedimentárna hornina. Je v nej zastúpených niekoľko minerálov a rôznych prímesí. Definovať chemické zloženie zeolitovej horniny jedným chemickým vzorcom nie je možné.

Tuf je vulkanoklastická hornina sedimentárneho charakteru. Formovala sa z pôvodného rozmanitého vulkanického materiálu. Tento materiál bol postupne zložitými geochemickými a diagenetickými procesmi zpevňovaný do kompaktnej horniny.

Ak v hornine prevládajú minerály zeolitovej skupiny, potom sa jej hovorí zeolitový tuf.

Zeolit ako stavebný kameň

Základné fyzikálne vlastnosti zeolitového tufu sú dôležité faktory, ktoré umožňujú jeho využitie ako stavebný kameň.

zeolit
Zeolit ako prísada do cementu

Tieto horniny obsahujúce zeolit majú nízku objemovú hmotnosť, ľahko sa s nimi manipuluje, dobre odolávajú vplyvom zmien počasia a môžu byť ľahko narezané do potrebných tvarových foriem a veľkostí. Zeolitový tuf je teda aj dnes akceptovaný ako atraktívny stavebný kameň. Mnoho budov bolo postavených v starovekom i modernom Ríme a Neapole z miestnych zeolitových zdrojov.

Majestátne budovy a chrámy v strednej Európe sú tiež postavené z blokov vyťažených z regionálne dostupných nerastných zdrojov. Zeolity boli široko používané od mayských čias ako stavebný kameň v Mexiku. Početné unikátne stavebné konštrukcie v mayských centrách sú z horninových blokov zeleného masívneho zeolitového tufu. Tufy sa tam ťažia a používajú v stavebníctve aj dnes. Rezané dosky zeolitového tufu sa stále používajú ako vďačný obkladový a dekoračný materiál.