Iluzionista musí byť aj dobrý herec

Iluzionista je zabávač a ponúka formu predstavenia, v ktorom hrá hlavnú úlohu on. Teda tzv. kúzelník alebo predstaviteľ akýchsi ilúzií a trikov. Iluzionista pracuje na javisku, v televízii, môže mať rôzne rozhovory v rozhlase. Vidieť ho aj na rôznych internetových videách ako aj vo filmových produkciách, či iných zábavných programoch. Interpretuje vážnu alebo komédialnu úlohu slovom/rečou, gestami a pohybom tela v spojení s rôznymi predmetmi, ktoré sú súčasťou jeho ilúzií a trikov. A niekedy ho ...
Read More

Kúzelník a iluzionista: čo predvádzajú?

Kúzelníci predvádzajú rôzne triky alebo ilúzie počas svojho predstavenia, ktorými bavia divákov. Kúzelník predvádza kúsky, ktoré sa zdajú byť nemožné alebo nadprirodzené v bežnom živote, preto im hovoríme kúzla. Najpopulárnejšie kúzla zahrňujú karty, alebo ide o zmiznutie predmetu alebo človeka, vytiahnutie králika z klobúka, pílenie osoby na polovicu a podobné. Úspech kúzelníka spočíva v jeho schopnosti vytvoriť ilúziu, ktorá sa javí ako skutočná, a upriamiť pozornosť divákov tam, kde chce v ur...
Read More