Iluzionista musí byť aj dobrý herec

Iluzionista je zabávač a ponúka formu predstavenia, v ktorom hrá hlavnú úlohu on. Teda tzv. kúzelník alebo predstaviteľ akýchsi ilúzií a trikov. Iluzionista pracuje na javisku, v televízii, môže mať rôzne rozhovory v rozhlase. Vidieť ho aj na rôznych internetových videách ako aj vo filmových produkciách, či iných zábavných programoch. Interpretuje vážnu alebo komédialnu úlohu slovom/rečou, gestami a pohybom tela v spojení s rôznymi predmetmi, ktoré sú súčasťou jeho ilúzií a trikov. A niekedy ho vidieť aj tancovať a spievať – najmä v detských vystúpeniach. Robí to za účelom zábavy svojho publika.

iluzionista
Iluzionista by nemal vedieť ovládať len kartové triky.

Vedieť vystupovať musí mať iluzionista v sebe

Divák vníma svetlo, zvuk, teplotu, tlak, vône, chuť, bolesť, rovnováhu, atď. Väčšina našich vnímavých receptorov je na povrchu tela alebo blízko neho, ako sú naše oči, uši, nos, jazyk, atď., no niektoré sú interné. Preto niekedy zažívame z predstavenia aj pocity. Na to, aby sme sledovali ilúzie, používame všetky naše vnemy. Iluzionista musí používať rôzne triky pohybom a rýchlosťou tak, aby divák ani pomocou jeho všetkých vnemov nezistil, ako daný trik funguje. Jednou z dôležitých úloh iluzionistu je aj vedieť dobre zahrať svoju rolu. Iluzionista nesmie byť hanblivý alebo v takom strese, že sa mu budú napr. triasť ruky. Je podstatné, aby jeho predstavenie bolo čo najviac plynulé a bezchybné. Herectvo alebo vystupovanie by malo byť pre neho prirodzené.

iluzionista
Iluzionista je súčasťou detských narodeninových osláv.

Plánujete oslavu?

V nejednej práci, škole, alebo doma, býva obdobie rôznych osláv alebo špeciálnych podujatí, kedy je potrebné vymyslieť nejaký program. Základom je vždy príčina podujatia, no celý čas je potrebné vyplniť a vtedy prichádzajú na rad rôzni zabávači, moderátori, či speváci. Vynikajúcim spestrením každého programu je iluzionista. Ak si s ním vopred dohodnete dĺžku jeho predstavenia, môže vám do veľkej miery pomôcť vyplniť čas a taktiež poskytnúť vašim hosťom zábavu a nezabudnuteľné predstavenie, z ktorého zážitky budú medzi sebou zdieľať ešte dlho po tom.