Kúzelník – to je povolanie a životný štýl

Kúzelnícke predstavenie je vynikajúcim spestrením každej detskej oslavy alebo iného typu zábavy pre deti. Niektoré deti sa na základe kúzelníckeho predstavenia, ktoré vidia po prvý krát, túžia sami stať kúzelníkmi a niektorým to skutočne vyjde. Tým chcem povedať to, že takéto povolanie sa rodí v hlave už v detstve. A možno je to niečo, s čím sa človek musí jednoducho narodiť. Každopádne je to záľuba či presvedčenie, s ktorým daný človek rastie a napĺňa ho to do takej miery, že si žiadnu inú prof...
Read More

Iluzionista musí byť aj dobrý herec

Iluzionista je zabávač a ponúka formu predstavenia, v ktorom hrá hlavnú úlohu on. Teda tzv. kúzelník alebo predstaviteľ akýchsi ilúzií a trikov. Iluzionista pracuje na javisku, v televízii, môže mať rôzne rozhovory v rozhlase. Vidieť ho aj na rôznych internetových videách ako aj vo filmových produkciách, či iných zábavných programoch. Interpretuje vážnu alebo komédialnu úlohu slovom/rečou, gestami a pohybom tela v spojení s rôznymi predmetmi, ktoré sú súčasťou jeho ilúzií a trikov. A niekedy ho ...
Read More