Kúzelník a iluzionista: čo predvádzajú?

Kúzelníci predvádzajú rôzne triky alebo ilúzie počas svojho predstavenia, ktorými bavia divákov. Kúzelník predvádza kúsky, ktoré sa zdajú byť nemožné alebo nadprirodzené v bežnom živote, preto im hovoríme kúzla. Najpopulárnejšie kúzla zahrňujú karty, alebo ide o zmiznutie predmetu alebo človeka, vytiahnutie králika z klobúka, pílenie osoby na polovicu a podobné. Úspech kúzelníka spočíva v jeho schopnosti vytvoriť ilúziu, ktorá sa javí ako skutočná, a upriamiť pozornosť divákov tam, kde chce v ur...
Read More