Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov

Psychický stav starnúceho človeka sa pochopiteľne mení. So starobou a pribúdajúcimi rokmi klesá energia a vitalita väčšiny z nás. Starí ľudia sa môžu zdať podráždene, ich nervovo - svalová koordinácia sa zhoršuje. Zhoršuje sa tiež reč. Strata sebestačnosti v bežných životných činnostiach, a s ňou spojená potreba pomoci druhej osoby, môže nastávať postupne, alebo prísť náhle ako dôsledok prekonanej choroby. Vždy však prináša významné a niekedy až úplne zásadné zmeny v živote osoby, ktorá starostl...
Read More

Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov

opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov
Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov sa dá považovať aj ako splatenie dlhu za všetko, čo pre nás naši blízki v minulosti spravili. Pre plynulú a pozitívnu kontinuitu je treba zabezpečiť starostlivosť čo najlepšie a najpríjemnejšie. Cítia sa potom dobre obe strany, a namiesto nejakej povinnosti vzniká priateľské puto a vzájomný rešpekt. Kvalita života seniorov závisí od viacerých vecí a faktorov. Spomeňme aspoň prostredie, prístup ľudí, pocit bezpečia a istoty. Ak je kvalita týchto faktorov dob...
Read More