Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov

Psychický stav starnúceho človeka sa pochopiteľne mení. So starobou a pribúdajúcimi rokmi klesá energia a vitalita väčšiny z nás. Starí ľudia sa môžu zdať podráždene, ich nervovo – svalová koordinácia sa zhoršuje. Zhoršuje sa tiež reč. Strata sebestačnosti v bežných životných činnostiach, a s ňou spojená potreba pomoci druhej osoby, môže nastávať postupne, alebo prísť náhle ako dôsledok prekonanej choroby. Vždy však prináša významné a niekedy až úplne zásadné zmeny v živote osoby, ktorá starostlivosť potrebuje, ale aj v živote ľudí v blízkom okolí. Treba mať na pamäti, že opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov je fyzicky aj psychicky veľmi náročné. Nie je teda príliš múdrym rozhodnutím ponechať všetky bremeno starostlivosti iba na jednom človeku. Vhodné je, aby sa zišli všetky zainteresované osoby (prípadne aj so sociálnym pracovníkom) a dohodli sa, ako bude poskytovanie starostlivosti prebiehať. Ideálna je tzv. zdieľaná starostlivosť, kedy je pomoc zo strany rodiny, prípadne iných osôb (priateľov, susedov), doplnená aj profesionálnou sociálnou službou.

Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov
Veľkým pomocníkom pri opatrovaní blízkych je aj zariadenie náramok prvej pomoci

Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov nie je jednoduchá záležitosť

Starostlivosť o blízku osobu, najmä o osobu so zníženou pohyblivosťou alebo plne pripútanú na lôžko, nie je jednoduchá a pri nesprávnom postupe hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia tak ako opatrovanej osoby, tak aj osoby, ktorá starostlivosť poskytuje. Ak máte akékoľvek pochybnosti o svojom postupe, môžete zájsť do blízkeho domova pre seniorov či na opatrovateľskú službu a požiadať o radu. Prípadne už dnes existujú rôzne webové stránky, kde sa tieto problémy riešia.

opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov
Buďte vašim známym vždy nablízku keď to potrebujú

Uľahčite si opatrovanie blízkych čo najviac

Rodinní ošetrujúci či opatrovatelia sú vystavení dlhodobému stresu, ktorý má často negatívny vplyv na ich duševné zdravie, čo môže narušovať vzťah k osobe v opatere, prípadne aj celkovo zhoršiť rodinné vzťahy. Aby k tomu nedochádzalo, mal by si starajúca sa osoba stanoviť svoje limity. Starostlivosť o druhého nesmie byť sebaobetovaním. Pri starostlivosti môžu výrazne pomôcť rôzne zdravotné pomôcky pre seniorov, ktoré výrazne uľahčujú celý proces.