Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov

Psychický stav starnúceho človeka sa pochopiteľne mení. So starobou a pribúdajúcimi rokmi klesá energia a vitalita väčšiny z nás. Starí ľudia sa môžu zdať podráždene, ich nervovo - svalová koordinácia sa zhoršuje. Zhoršuje sa tiež reč. Strata sebestačnosti v bežných životných činnostiach, a s ňou spojená potreba pomoci druhej osoby, môže nastávať postupne, alebo prísť náhle ako dôsledok prekonanej choroby. Vždy však prináša významné a niekedy až úplne zásadné zmeny v živote osoby, ktorá starostl...
Read More