Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov

Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov sa dá považovať aj ako splatenie dlhu za všetko, čo pre nás naši blízki v minulosti spravili. Pre plynulú a pozitívnu kontinuitu je treba zabezpečiť starostlivosť čo najlepšie a najpríjemnejšie. Cítia sa potom dobre obe strany, a namiesto nejakej povinnosti vzniká priateľské puto a vzájomný rešpekt. Kvalita života seniorov závisí od viacerých vecí a faktorov. Spomeňme aspoň prostredie, prístup ľudí, pocit bezpečia a istoty. Ak je kvalita týchto faktorov dobrá, cítia to aj seniori, a ich pocity a nálada je oveľa lepšia. Tým pádom aj práca s nimi je oveľa jednoduchšia.

opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov
Odmena, ktorá sa nedá kúpiť…

Pomoc pri opatere

Dá sa vypomôcť napríklad aj rôznymi produktami a elektronickými pomocníkmi. Vďaka týmto pomocníkom máte neustály prehľad a istotu, že je všetko v poriadku. Pridanou hodnotou je aj detekcia pohybu či dokonca pádu. Tieto produkty našim seniorom napomáhajú žiť kvalitnejší a krajší život. Produkty sú využívané v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, ale aj v prípadoch domácej opatery alebo na rizikových pracoviskách.

opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov
Snažte sa seniorom vytvoriť aktívnu a zážitkovú opateru pokiaľ je to možné

Opatrovanie blízkych je veľmi zodpovedná záležitosť

Prvoradá by mala byť domáca starostlivosť, tvrdia odborníci na starostlivosť o chorých, postihnutých či seniorov. Znižuje to riziko dodatočných takzvaných nemocničných nákaz, no najmä starý človek si zachováva svoju identitu a netrápi ho pocit, že je nepotrebný a dožije v cudzom prostredí. Ak príbuzní už nezvládajú starostlivosť, obracajú sa na sociálne služby. Zo zákona sa zriaďujú špecializované zariadenia pre ľudí s najťažším zdravotným postihnutím. Starostlivosť zvyčajne poskytuje vyškolený personál, pričom jeden pracovník poskytuje starostlivosť menšiemu počtu klientov ako v bežnom, nešpecializovanom zariadení. Preto naše odporúčanie znie: Pokiaľ máte šancu zvládnuť opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov v domácom prostredí, skúste to. Elektronický pomocníci Vám to určite uľahčia. Pokiaľ to nepôjde, ešte vždy máte možnosť umiestniť vášho blízkeho do profesionálnej opatery. Veríme však, že to zvládnete a opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov nebudete brať iba ako povinnosť, ale aj ako radosť z pomoci blížnemu…