Chrániče sluchu Peltor – chráňte si svoj sluch

Chrániť si svoje zdravie, ako aj zdravie ostatných, by malo byť jednou z najzásadnejších priorít v našom živote, lebo ako sa hovorí „zdravie má človek len jedno a jeho cenu zistí, až keď ho stráca“. Preto by aj používanie ochranných pracovných pomôcok na pracovisku (napr. vhodná pracovná obuv, prilba, chrániče sluchu Peltor, okuliare a pod.) malo byť samozrejmosťou a v žiadnom prípade by sa nemalo podceňovať či zľahčovať. K veľmi častým rizikovým faktorom na pracoviskách, napr. vo výrobných hal...
Read More