Chrániče sluchu Peltor – chráňte si svoj sluch

Chrániť si svoje zdravie, ako aj zdravie ostatných, by malo byť jednou z najzásadnejších priorít v našom živote, lebo ako sa hovorí „zdravie má človek len jedno a jeho cenu zistí, až keď ho stráca“. Preto by aj používanie ochranných pracovných pomôcok na pracovisku (napr. vhodná pracovná obuv, prilba, chrániče sluchu Peltor, okuliare a pod.) malo byť samozrejmosťou a v žiadnom prípade by sa nemalo podceňovať či zľahčovať.

K veľmi častým rizikovým faktorom na pracoviskách, napr. vo výrobných halách, patrí nadmerný hluk. V prípade, že ste mu vystavovaný dlhodobejšie, dokáže nezvratne poškodiť ľudský sluch. A práve ochranné prostriedky, ako sú napr. rôzne štuple do uší či chrániče sluchu Peltor, slúžia na to, aby sme takýmto nepríjemným zdravotným dôsledkom mohli predchádzať.

chrániče sluchu Peltor
Chrániče sluchu Peltor sa dajú kúpiť aj v kombinácii s ochrannou prilbou.

Nielen do práce, ale aj na strelnicu

Chrániče sluchu Peltor však nenájdu využitie iba na hlučnom pracovisku. Výborne poslúžia aj pri rôznych koníčkoch a záľubách, ako je napr. streľba. Pretože aj hlučná strelnica je miestom, kde môžete svoj sluch výrazne ohroziť. Hluk spôsobený výstrelom je naozaj silný a ak uvážime, že na strelnici nie sme sami a k streľbe dochádza takpovediac z každej strany, mala by byť ochrana sluchu a zraku pre každého strelca samozrejmosťou. Streľbu na strelnici odporúčame bez ochrany sluch radšej ani neskúšať. Zaľahnutie v ušiach je len jedným z menších dôsledkov takéhoto konania. Je totiž dokázané, že pri vysokom hluku telo vylučuje stresový hormón, kvôli ktorému stúpa krvný tlak a srdce bije rýchlejšie, čo zvyšuje riziko srdcového infarktu.

chrániče sluchu Peltor
Chrániče sluchu Peltor sa využívajú aj na lov.

Vyberte si chrániče sluchu Peltor

Tzv. slúchadlá sú najúčinnejšou obranou proti hluku. Dôkladne odizolujú vonkajší hluk a preto sa najviac vyžívajú v rôznych pracovných odvetviach. Ale aj pri koníčkoch, ako je streľba, je dôležité vedieť si vybrať tie správne a vysoko kvalitné chrániče sluchu. Ak hľadáte skutočnú kvalitu, vyberte si napr. značku Peltor, pretože chrániče sluchu Peltor sú vždy spoľahlivou ochranou.