Láka vás zbieranie zbraní?

Možno, že ste v situácii rozhodovania sa, ako a či vôbec začať zbierať zbrane. Zisťujete možnosti, dôvody prečo hlavne strelné zbrane ľudia zbierajú. Čo vlastne mnohým nadšencom zberateľstvo a nazhromaždené zberateľské zbrane vo vitríne, trezore či rozvešané po stenách obydlia prináša. Aké pocity, náklady, riziká ale aj príjemné chvíle a potešenie majú z najnovších zberateľských úlovkov. Zberateľské zbrane nie sú vhodné len pre historikov a múzeá Každý inteligentný zberateľ sa vďaka zbierani...
Read More