Láka vás zbieranie zbraní?

Možno, že ste v situácii rozhodovania sa, ako a či vôbec začať zbierať zbrane. Zisťujete možnosti, dôvody prečo hlavne strelné zbrane ľudia zbierajú. Čo vlastne mnohým nadšencom zberateľstvo a nazhromaždené zberateľské zbrane vo vitríne, trezore či rozvešané po stenách obydlia prináša. Aké pocity, náklady, riziká ale aj príjemné chvíle a potešenie majú z najnovších zberateľských úlovkov.

Zberateľské zbrane nie sú vhodné len pre historikov a múzeá

Každý inteligentný zberateľ sa vďaka zbieraniu celý život učí a získava detailnejšie vedomosti. Pre mnohých je to cesta k relaxácii a odbúravaniu stresu. Aj zbieranie zbraní prináša mnohým osobnú radosť z každého ďalšieho získaného kúsku. Vďaka stretávaniu sa s inými zberateľmi na rôznych burzách a tematických akciách z oblasti vojenskej histórie získavajú ďalšiu a ďalšiu motiváciu.  Zberateľstvo je pre mnohých formou altruizmu. Zachraňujú a reparujú zbrane, ktoré by inak zmizli v nenávratne. Zberateľské zbrane sú ale aj formou bezpečného uloženia peňazí a diverzifikácie osobného majetku zberateľa.

zberateľské zbrane
Takéto zberateľské zbrane pohladia na duši každého nadšenca.

Originály alebo repliky?

Dá sa predpokladať, že väčšina začínajúcich zberateľov sa chystá zbierať prednostne ručné zbrane. Zameriavať sa môžu na základe mnohých hľadísk a kritérií. Napríklad podľa druhu zbraní, ich funkcie alebo ráže. Z historického hľadiska sa zberatelia sústreďujú buď len na historické originály, prípadne ich nahrádzajú kvalitnými replikami. Mnohí zhromažďujú svoje zberateľské zbrane len z určitého historického obdobia, ktoré im je blízke a sympatické. Napríklad z obdobia vojny Severu proti juhu, prvej či druhej svetovej vojny alebo zbierajú súčasné moderné zbrane. Niektorí zberatelia sa špecializujú ešte užšie a vlastnia zbierku zbraní jedného národa, jedného výrobcu alebo len jedného konštruktéra.

zberateľské zbrane
Zberateľské zbrane použité vo vojne majú špeciálnu hodnotu.

Aj zberateľské zbrane majú svoj príbeh

V prípade zbierania historických zbraní je potrebný určitý objem znalostí o pôvode strelných zbraní. Nielen o konkrétnom puškárovi, zbrojárskej firme či továrni, vynálezcoch a vojnových konfliktoch, ale aj o značení zbraní a nábojov. Podstatná je tiež znalosť cien. Nekupovať zbytočne drahé kúsky, mať schopnosť výhodne zjednávať. Vedieť ponúkať ceny, predávať, či dražiť na burzách zberateľských zbraní..