Škola v prírode: cesta do Kremnice

Škola v prírode: cesta do Kremnice Kremnica je mesto nachádzajúce sa na strednom Slovensku. Kremnica je najznámejšia pre zlato a striebro, ktoré sa tam ťažilo od 10. storočia; a taktiež pre mincovňu, ktorá tam funguje dodnes. Mincovňa Kremnica je jedna z mála, ktorá nepretržite funguje od svojho vzniku (od r. 1328) až dodnes. Dnes sa tam vyrábajú okrem iných aj slovenské euromince. Kremnica ponúka okrem bohatej a zaujímavej histórie, ktorej súčasťou je aj mestský hrad, aj množstvo umeleckých a ...
Read More