Policajné putá – zaujímavosti a využitie pút

policajné putá
Využitie pre civilné a policajné činnosti - kovové policajné putá majú za úlohu znemožniť páchateľovi pohyb s vrchnými končatinami. Okrem tohto tu je aj druhý pozitívny faktor, že bez rúk sa ťažšie uteká. Kovové putá využívajú všetky jednotky policajného zboru, justičnej stráže, ako aj súkromne bezpečnostné služby. Avšak netreba zabúdať na to, že aj keď mate páchateľa spútaného, to neznamená, že vám nemôže utiecť, respektíve môže sa pokúsiť ešte zaútočiť, preto dbajte na bezpečnosť a páchateľa m...
Read More