Čo je satelitný prijímač?

Satelitný prijímač
Satelitný prijímač (set top box) je zariadenie, vďaka ktorému môžeme sledovať televízne vysielanie z družíc, ktoré sú na obežnej dráhe zeme, vo výške 36 000 km. Prijímač spracúva signál, ktorý zachytávajú parabola a LNB konvertor, umiestnené na balkóne, okne alebo streche. Prijímač tento signál premení na obraz a zvuk, ktorý potom môžeme sledovať na televízore, monitore a pod. Satelitný prijímač funguje vďaka procesoru, ktorý spracováva obrazové a zvukové dáta. Okrem procesora sa v satelitnom p...
Read More