Čo je to ready made spoločnosť ?

rady made spoločnosť
Vo voľnom preklade to môže znamenať "už hotová" spoločnosť.  Pod týmto termínom sa teda skrýva firma či obchodná spoločnosť už s vykonaným zápisom v obchodnom registri. Ready made spoločnosť už spĺňa zákonné podmienky pre jej zápis v tomto registri. Má svoj  názov, sídlo, konateľa, IČO a  splatené základné imanie. Takáto firma, označovaná ako ready made, je spoločnosť nevyvíjajúca žiadnu obchodnú aktivitu a je určená len na predaj finálnemu zákazníkovi. Výhodou ready made spoločnosti je rýchle p...
Read More