Čo je to ready made spoločnosť ?

Vo voľnom preklade to môže znamenať „už hotová“ spoločnosť.  Pod týmto termínom sa teda skrýva firma či obchodná spoločnosť už s vykonaným zápisom v obchodnom registri. Ready made spoločnosť už spĺňa zákonné podmienky pre jej zápis v tomto registri. Má svoj  názov, sídlo, konateľa, IČO a  splatené základné imanie. Takáto firma, označovaná ako ready made, je spoločnosť nevyvíjajúca žiadnu obchodnú aktivitu a je určená len na predaj finálnemu zákazníkovi. Výhodou ready made spoločnosti je rýchle prevedenie na nového majiteľa, vyhnutie sa zdĺhavému procesu zakladania spoločnosti a nutnosti splatiť základné imanie.

Chcete si kúpiť ready made spoločnosť?

Ready made spoločnosť  je už existujúcu spoločnosť zapísaná v obchodnom registri so 100% splateným základným kapitálom, ktorá nikdy nevyvíjala žiadnu činnosť. Je pripravená k okamžitému predaju. Kúpiť si ready made spoločnosť je najrýchlejší spôsob, ako začať okamžite podnikať. Pri jej samotnom predaji dôjde vždy k zmene vami požadovaných údajov, akými sú napr. názov spoločnosti a jej predmet podnikania, podiely v ready made  spoločnosti a pod.  Je len samozrejmé, že okamžite po podpise zmlúv je ready made spoločnosť vaša a ste oprávnený a za ňu konať. Jednou z mnohých výhod  kúpy ready made spoločnosti je teda možnosť začať okamžite realizovať vaše podnikateľské zámery a plány. Môžete tak okamžite aktívne podnikať,  splácať základný kapitál vašej spoločnosti a nestrácať čas vybavovaním formalít na jednotlivých úradoch.

ready made spoločnosť
Podnikanie na princípe ready made spoločnosti vám šetrí veľa času, ktorý môžete venovať svojmu vlastnému podnikaniu.

Hľadáte firmu, ktorá vám založí ready made spoločnosť?

Medzi základné služby firiem zaoberajúcich sa problematikou ready made spoločnosti je aj to, že s vami vopred prediskutujú  najvhodnejšie formy spoločnosti a optimálne rozdelenie vlastníckych podielov. Jej predstavitelia sa postarajú o zabezpečenie potrebných notárskych služieb.  Pripravia všetky  príslušné dokumenty potrebné pre založenie firmy. Na základe plnej moci vám vybavia všetky formality spojené s ohlásením živnosti, vrátane  zabezpečenia zápisu firmy do príslušného obchodného registra a registráciou ready made spoločnosti na príslušnom finančnom úrade.