Systém Teamcenter riadi životný cyklus produktu

Takmer všetko okolo nás sa postupne digitalizuje, štandardizuje a optimalizujte. Je to moderný trend posledných desaťročí aj v akomkoľvek výrobnom procese, ktorého finálna produkcia má byť úspešná a zisková. Svetoznámy softvér nemeckej spločnosti Siemens pod označením Teamcenter® je práve pre tento účel vyvíjaný a dodávaný na trh. Je to moderný, pružný a adaptabilný softvérový systém riadenia tzv. životného cyklu produktu PLM (Product Lifecycle Management). Riadenie zmien a pracovného  to...
Read More