Pištoľ plynová môže byť vernou replikou

Čo  je to vlastne tá pištoľ plynová a čo sa chápe pod plynovými zbraňami všeobecne? Plynové zbrane sú strelné zbrane, u ktorých je funkcia odvodená predovšetkým od okamžitého uvoľnenia energie stlačeného vzduchu alebo iného plynu. Niektoré sú svojim účelom a konštrukciou určené hlavne k sebaobrane, niektoré aj pre odpaľovanie pyrotechniky. Niektoré druhy plynových pištolí sa používajú aj ako štartovacie pištole pri športových súťažiach alebo výnimočne aj ako signálne zbrane v núdzi. Konštrukcia ...
Read More