Offshore banka a jej výhody

offshore banka
Možno ste sa už stretli s pojmom offshore banka či offshore účet, ale presný význam týchto názvov vám stále nejako uniká alebo vám nie je celkom zrozumiteľný. O aký druh banky či bankových účtov v skutočnosti vlastne ide a čo presne toto pomenovanie v praxi znamená? Ak chceme byť v preklade doslovný, ide o banky mimo územia, teda o zahraničné banky a účty, ktoré sa nachádzajú prevažne v štátoch s nižším daňovým zaťažením, čo môže pre našinca znamenať isté výhody a benefity, ako napr. výhodnejšie...
Read More