Krásne živé kvety nesmú chýbať na žiadnej svadbe!

kvety
Kvety sú a vždy boli súčasťou slávnostných udalostí, symbolom lásky, vďaky, túžby, úcty či nádeje a práve pomocou kvetov toho môžeme veľa povedať aj bez slov. Kvety sú tiež nekonečnou inšpiráciou aj pre umelcov, maliarov či básnikov... Kvety k nášmu životu jednoducho patria, lebo ho robia krajším, farebnejším a plným vône. A sú to práve kvety, ktoré sú tiež neodmysliteľnou súčasťou každej svadby, nech sa koná v akomkoľvek štýle a priestore. Sprevádzajú nás celou touto slávnostnou udalosťou ...
Read More