Detské kuchynky budujú vzťah dievčat k vareniu

Vplyv hračiek na deti je nevyvrátiteľný. To, čo sa nám v mladosti vštepuje, v nás zostane až do dospelosti. Ako sa z chlapca môže stať vďaka hokejke a hraní hokejbalu s kamarátmi na detskom ihrisku hokejista, rovnako sa môže stať z dievčatka špičková šéfkuchárka. Detské kuchynky sú priestorom k tomu, aby bolo možné tento vzťah vybudovať. Kuchynka je vlastne zmenšenina reálnej kuchyne. Dieťa sa vďaka nej dokáže postupne v kuchyni orientovať a zistí, na čo slúži panvica, na čo trúba a kam patrí ne...
Read More