Hnojivo NPK – čo to vlastne je?

hnojivo npk
Predstavte si záhradu, v ktorej sa nachádza takmer nedotknutá, zdravá pôda, ktorá je plná živín. Pri obrábaní takejto pôdy a sadení rôznych druhov plodín sa však živiny pomaly strácajú. Po niekoľkých sezónach intenzívneho pestovania odčerpávajú rastliny pre zabezpečenie svojich potrieb z pôdy značné množstvo živín. Pôda, tak stráca úrodnosť, čo znamená pre rastliny nedostatok živín. Rastliny vyvíjajúce sa v takejto pôde sú čoraz slabšie a poskytujú čoraz menšie úrody.  Práve v takýchto prípado...
Read More