Americký slang – čo je dobré vedieť?

Angličan rozumie Američanovi asi tak, ako Slovák Čechovi. Aj keď máme medzi sebou značné rozdiely vo výslovnosti, gramatike a lexike, nebráni nám to v tom, aby sme dokázali zvoliť formálnu, priateľskú, alebo slangovú formu jazyka. Americký slang je populárny či už vo filmoch, alebo medzi priateľmi v hovorovej reči. Na čo si však treba dávať pozor? V prvom rade si ujasnime, aký "obraz" chceme podať o sebe samom. Obraz tínedžera s nádychom drzosti na perách, vysokoškolsky vzdelaný manažér, sčítan...
Read More