Americký slang – čo je dobré vedieť?

Angličan rozumie Američanovi asi tak, ako Slovák Čechovi. Aj keď máme medzi sebou značné rozdiely vo výslovnosti, gramatike a lexike, nebráni nám to v tom, aby sme dokázali zvoliť formálnu, priateľskú, alebo slangovú formu jazyka. Americký slang je populárny či už vo filmoch, alebo medzi priateľmi v hovorovej reči. Na čo si však treba dávať pozor?

V prvom rade si ujasnime, aký „obraz“ chceme podať o sebe samom. Obraz tínedžera s nádychom drzosti na perách, vysokoškolsky vzdelaný manažér, sčítaný cestovateľ… Americký slang je vhodný pre ľudí každého typu, veku a sociálnej skupiny. Tou čerešničkou na torte je však umenie použiť ho efektívne a rozumne. A teda nevzbudzovať dojem drzej a nevzdelanej osoby.

Poznáte slovo „kid“ alebo „kiddos“? Je to bežný slangový výraz pre „dieťa“ a „deti“. Rovnako zaužívaným, nie však lichotivým slangovým slovom je „brat“, čo v preklade znamená „sopliak, zasran“. Dobré vedieť, však?! Ak rozumiete slangu, môžete v danej situácii zaujať ten správny postoj.

Americký slang
Americký slang treba používať efektívne a rozumne.

Anglický alebo americký slang?

Keďže angličtina má formálnu a neformálnu stránku jazyka, s učením slangových výrazov by sme nemali otáľať. Formálnu stránku jazyka predstavuje konverzácia s neznámou osobou o téme ako je počasie, doprava, šport. Akonáhle sa však vzťahy upevnia, témy sa rozšíria o oblasť rodiny, vzťahov, náboženstva, politiky či peňazí. Zároveň nám tu vzniká priestor pre americký slang. Napríklad, ak máte v práci niekoho, komu to páli, je inteligentný, môžete ho nazvať „brainy“, „a smart cookie“, „a whiz“. Ak je však niekto arogantný a namyslený práve preto, že niečo dobre ovláda, môžete ho nazvať „a know-it-all“, alebo „a smartass“, čo však nie je až tak lichotivé.

Ak rozmýšľate nad tým, či sa zamerať na anglický alebo americký slang, odpoveďou je globalizácia. Globalizácia je jedným z dôvodov, prečo nie je jasne viditeľný rozdiel medzi slangovými výrazmi v anglicky hovoriacich krajinách. Je to tiež relevantný dôvod na to, aby sme slang poznali, rozumeli mu, avšak vedeli ho používať opatrne. Skúste si v dnešnom blogu otestovať základy amerického slangu.

Otestujte sa z amerického slangu:

1) My bad!                                                A) macher, (kto sa vyzná)

2) Foxy lady                                             B) moja vina

3) Wizard                                                 C) dám ti vedieť

4) Bug off!                                                D) kus chlapa (pozitívne)

5) I´ll give you a shout.                          E) má na to odvahu/gule

6) A hunk                                                 F) sexi žena

7) She has really got guts!                    G) vypadni

Správne odpovede:

1 B, 2 F, 3 A, 4 G, 5 C, 6 D, 7 E