Ľudová hudba je čoraz viac vyhľadávanejšia

Sú to pesničky, ktoré každý veľmi dobre pozná aj v podvedomí. Spia kdesi v zadnej časti našej mysle, kým nezaznejú odniekiaľ prvé tóny a nám sa v mysli vynoria celé melódie a texty slovo po slovu. Taká je naša ľudová hudba. A aj keď si mnohí púšťame v prehrávači čosi iné, kdekoľvek zaznie ľudová hudba, rozpoznáme ju a máme chuť sa baviť. Takáto hudba sa nepovažuje za modernú, no čoraz viac je možné ju počuť v dnešných piesňach, či už sú zakomponované len niektoré jej prvky, hudobné nástroje, rôz...
Read More