Základné delenie zbraní pre airsoft

Pod pojmom airsoft je chápané označenie pre hru, alebo tiež druh športu, počas ktorého po sebe hráči strieľajú z rôznych airsoftových zbraní. Zbrane určené pre airsoft sú typické svojím vzhľadom – vyzerajú ako naozajstné zbrane. Na rozdiel od nich ale strieľajú  plastovými guľôčkami. Hráči airsoftu sa najčastejšie združujú do tímov a vytvárajú tzv. bojové jednotky. Airsoftové zbrane, obdobne ako celá hra, boli pôvodne  vyvinuté v Ázii. Odtiaľ sa airsoft rozšíril do celého sveta a získal si priaznivcov naozaj vo všetkých krajinách.

airsoft samopal
Airsoftove zbrane budete vedieť len ťažko odlíšiť od reálnych.

Airsoft napodobňuje reálne vojenské akcie

Veľmi obľúbenou formou airsoftu je napodobňovanie skutočných vojenských akcií. Hráči sa snažia čo najviac priblížiť vojenskej jednotke ako zbraňami, tak i výstrojou a výcvikom. Celá hra funguje na pomerne jednoduchých pravidlách. Akonáhle je hráč zasiahnutý protivníkom, musí oznámiť svoju porážku, a odísť z ihriska na miesto určené pre zasiahnutých hráčov. Pravidlá airsoftovej hry sú veľmi individuálne a záleží vždy na dohode tímov. Hra je ukončená akonáhle dôjde k naplneniu vopred dohodnutých cieľov, ktoré najčastejšie vychádzajú z klasických vojenských scenárov. Môže teda ísť o obsadení objektu, elimináciu súpera alebo získanie vlajky nepriateľskej jednotky.

airsoft-pistol
Airsoftová pištoľ ako základ pre každého hráča.

Základné delenie airsoft zbraní

Zbrane pre airsoft sú najčastejšie vyrábané vo veľkosti zodpovedajúcej reálnej vojenskej strelnej zbrani. K zbraniam si často hráči airsoftu dokupujú aj príslušenstvo, ktoré možno vidieť u skutočných zbraní. Podobne ako ostatné typy zbraní, tak aj airsoftové zbrane sú  upravované Zákonom o zbraniach a sú považované za zbrane kategórie D, čo znamená, že ich môže držať, vlastniť a nosiť osoba staršia ako 18 rokov bez toho, aby mala zbrojný preukaz či špeciálne povolenie. V počiatkoch airsoftu  sa u nás používali najmä zbrane na natáčací systém, manuálne a plynové zbrane. Neskôr sa začali dovážať elektrické zbrane s hop-up systémom. V zásade teda môžeme povedať, že zbrane sa delia do troch kategórií podľa pohonu na manuálne zbrane, plynové zbrane a elektrické airsoft zbrane.