VRP pokladnica je smart riešenie

VRP pokladnica je jednoduchým riešením pre každého podnikateľa, ktorý má povinnosť využívať registračnú pokladnicu. Spomeňme, že VRP je pre vás jednou z možností, a nie povinnosťou. Jedná sa o virtuálne prostredie zriadené Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je dostupné online. Táto virtuálna aplikácia funguje prostredníctvom elektronických zariadení (počítač, notebook, tablet, atď.), ktoré majú prístup na internet a umožňujú prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov. Všetci podnikatelia, ktorí musia svoje tržby evidovať, si môžu vybrať, či si zaobstarajú klasickú registračnú pokladňu (po novom eKasu) alebo VRP. Výhodou VRP sú nižšie obstarávacie náklady.

vrp pokladnica
Vrp Pokladnica FiskalPRO A8 VRP – Android VRP

VRP pokladnica a bezpečnosť

Mnoho krajín zaviedlo právne rámce, ktoré od predajcov vyžadujú používať určitú formu bezpečnej elektronickej registračnej pokladnice vrátane online registračných pokladníc. Slúžia na generovanie a uchovanie údajov o predaji  a na účely dodržiavania daňových predpisov. Pokrok v digitálnej technológii viedol tiež k rozšíreniu typov bezpečných elektronických registračných pokladníc, ktoré sú k dispozícii podnikom, a znižujú tak náklady na tieto systémy. VRP pokladnica je jednoduchý systém, a zvládnutie tohto systému vám nepotrvá nijak dlho. Ak máte ako adresu prevádzky vo svojej virtuálnej pokladnici uvedené „Prenosná pokladnica“, ste povinný do systému eKasa zasielať umiestnenia pokladnice, kde v reálnom čase evidujete prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti.

vrp pokladnica
Vrp Pokladnica FiskalPRO N3 VRP

VRP tlačiareň

Aby ste mohli používať VRP budete potrebovať kód a prihlasovacie údaje od Finančnej správy SR. O ich pridelenie si môžete požiadať výhradne cez portál Finančnej správy. Prihláste sa a požiadajte si o VRP. Zo zákona máte tiež povinnosť vystaviť pokladničný doklad zákazníkom. Pokladničné doklady vytlačíte priamo zo svojho telefónu pomocou VRP tlačiarne, ktorú si môžete zakúpiť u rôznych predajcov. Predajca by mal byť samozrejme spoľahlivý a overený. K tlačiarni je potrebný VRP driver, ktorý si stiahnete z Obchodu Play vo vašom telefóne. VRP driver je jednoduchá aplikácia, ktorá za vás nastaví vašu VRP tlačiareň.