Voda v záhrade

Polievanie záhrady

Rastliny v našej záhrade potrebujú najviac vody práve v letnom horúcom období. A práve aj v letných mesiacoch majú aj vodárenské spoločnosti často problémy s pravidelným dodávaním vody do verejných vodovodov. Preto je asi tiež dôležité, aby záhradkári šetrili vodou z verejných zdrojov a čo možno najviac využívali zrážkovú vodu. Zachytávali ju do vhodných nádob a polievali ňou svoje záhony a stromčeky v záhrade. Mnohí záhradkári to samozrejme aj úspešne a dlhodobo robia.

záhrady
Polievanie záhrady dažďovou vodou

Zbieranie zrážkovej vody v záhrade

Zrážková voda môže byť zachytávaná a zhromažďovaná v záhrade do vhodných nádob, najčastejšie sú to sudy umiestnené priamo pod strešnou odvodňovacou rúrou. Voda po daždi sa dá zachytávať zo striech domov, garáží, skleníkov a iných záhradných štruktúr. Na trhu dostať rôzne druhy a typy zberných nádob a sudov na zachytávanie vody po daždi. Majú často aj vhodne umiestnený kohútik na vypúšťanie vody do polievacích nádob. Umiestnenie sudov si môžeme prispôsobiť podľa situácie a charakteru nášho záhradného priestoru, iniciatíve sa medze nekladú.

záhrady
Aj toto je spôsob zachytávania zrážkovej vody na polievanie záhrady

Niektoré zberné nádoby v záhrade majú dokonca tvar úľov či rôznych keramických nádob a nádrží. Najčastejšie sú to ale klasické kovové alebo drevené sudy so železnými obručami. Občas sa ale stále dajú vidieť v našich záhradách vyradené biele smaltované kúpeľňové vane z panelákových bytov. Občas to v tých našich pestrých prímestských záhradkárskych osadách a kolóniách vyzerá skutočne dosť pestro. Jednotliví záhradkári s pestrosťou využívajú na zhromažďovanie a zachytávania drahocennej tekutiny skutočne všeličo možné i nemožné.

Tí záhradkári, čo na to majú, si môžu v záhrade pri dome vybudovať pod zemou veľkú nádrž na zrážkovú vodu. So zabudovaným čerpadlom a s možnosťou využívať takto naakumulovanú zrážkovú vodu aj na iné účely než len na polievanie ale aj na iné domáce účely, napr. na splachovanie záchodov v dome. Ale takéto riešenie nie je príliš environmentálne priateľské, náklady na zriadenie takejto nádrže sú pomerne vysoké.

Ak vás články ako tento zaujímajú, môžete si prečítať i TU.