Tvorba web stránok s responzívnym webdesignom

Tvorba web stránok tak, aby mala web stránka automaticky hneď po svojom vytvorení aj responzívny webdesign, je dnes už čoraz častejšia. Priamo to súvisí s vývojom nových technológií, ktorý spôsobil, že dnes si už prehliadame web stránky takmer všade – na mobilnom telefóne, tablete, netbooku, notebooku, stolovom PC, dokonca najnovšie už aj na Smart TV. Čo je to však responzívny webdesign, aký je rozdiel medzi responzívnym webdesignom a adaptívnym webdesignom a ako prebieha takáto tvorba web stránok?

Čo je to vlastne tvorba web stránok responzívne?

Responzívny webdesign je taký design web stránky, ktorý zabezpečuje, aby bolo možné prehliadať web stránku na rôznych zariadeniach (ktoré sme už vymenovali v úvode) bez toho, aby stratila na svojej kvalite. Takéto prispôsobenie je spôsobené flexibilnými rozmermi obrázkov, textových polí a iných súčastí web stránky. Tvorba web stránok s responzívnym webdesignom je teda elegantným riešením, ak chcete, aby vaši návštevníci nemali v žiadnom prípade problémy s prezeraním vašej web stránky.

Je rozdiel medzi responzívnym a adaptívnym webdesignom?

Okrem pojmu „responzívny“ sa veľmi často používa aj pojem „adaptívny“ webdesign. Aký je medzi týmito dvoma pojmami rozdiel? V princípe sa dnes už oba navzájom pri tvorbe web stránok prekrývajú. Pôvodne však znamenal adaptívny webdesign to, že stránka sa nie len že prispôsobila rôznym zariadeniam, ale aj trocha pozmenila svoju štruktúru v závislosti od toho, na ktorom zariadení bola prezeraná. Dnes, keď už prebieha nová tvorba web stránok, väčšinou sa oba tieto prvky kombinujú a tak je ťažké rozoznávať, ktorý webdesign je responzívny a ktorý je adaptívny.

Ako prebieha tvorba web stránok s takýmto designom?

Tvorba web stránok s responzívnym webdesignom prebieha zväčša dvoma spôsobmi. Prvý je pre tých zručnejších v oblasti programovania a predstavuje vytvorenie celej web stránky úplne od základov. Výhodou toho je, že webdesign máte úplne pod svojou kontrolou a môžete doňho zakomponovať čokoľvek, čo vám napadne. Druhý spôsob je určený pre tých, ktorí si chcú tvorbu web stránky trocha uľahčiť. Existuje množstvo frameworkov (napr. Bootstrap, Skeleton atď), čo sú vlastne už predpripravené šablóny pre novú web stránku aj s responzívnym webdesignom. Výber teda zostáva len a len na vás.