Tetiva luku a jej vlastnosti sú kľúčové

Moderné športové luky sú vyrábané z uhlíkových a sklených kompozitov, ramená a stredy zvlášť, nejedná sa o monolit. Majú zvratné koncovky a od stredu po koniec ramena sa zužujú ako do hrúbky, tak do šírky. Dôvodom k tomu je snaha o čo najvyššiu účinnosť a presnosť streľby. Tromi hlavnými požiadavkami na súčasný luk je rýchlosť šípu, hladkosť natiahnutia a stabilita. Rýchlosť šípu je závislá na niekoľkých parametroch. Na dĺžke predpätia, hmotnosti luku či druhu použitého šípu. Svoje zohrávajú aj tetivy a ich kvalita.

tetiva
Tetiva má byť kvalitného zhotovenia.

Druh a kvalita tetivy

Streľba z luku je pochopiteľne najviac ovplyvnená dĺžkou ťahu, naťahovacou silou a nakoniec aj kvalitou tetivy. Najpodstatnejšou požiadavkou je však  presnosť a konzistentnosť. Presnosťou je myslená schopnosť minimalizovať chyby počas výstrelu a snaha o presné vyváženie medzi koncovkami luku. Konzistencia sa potom týka jednotnosti správania luku a tetivy počas výstrelu aj po opakovanom použití a schopnosti nepodliehať vplyvom ako sú zmeny teploty či vlhkosti.

tetiva
Tetiva je základom luku.

Podstata tetivy

V najjednoduchšej forme je tetiva povraz s očkami na oboch koncoch, ktorý býva zavesený do zárezov na koncoch ramien luku. Dnes dostupné tetivy bývajú vyrábané s oboma očkami, v minulosti sa však druhé očko doväzovalo aj počas samotného napínania luku. Závodné luky majú u tetív pomôcky, ktoré môžu zabraňovať kmitaniu či vydávaniu nepríjemných zvukov pri výstrele. Často sa dá na tetivách tiež stretnúť s drobnou slučkou v mieste opretie šípu. Tá má za úlohu zabraňovať prílišnému opotrebeniu a nazýva sa D-loop  Tetiva by mala mať vysokú tuhosť aj pevnosť, aby ťah vydržala a zároveň nepodliehala pružnému predĺženiu, čo by znamenalo stratu energie. Základným parametrom tetivy je tiež veľmi malý pomer hmotnosti k pevnosti. V okamihu výstrelu šípu sa luk snaží dostať späť do stavu pred naťahovaním. Aj malý pohyb koncov ramien potom vyvolá veľmi rýchly pohyb stredu tetivy smerom do pôvodnej polohy a zrýchlenie stredu tetivy je zároveň rovná zrýchleniu šípu.