Predaj zbraní nie je u nás taký zložitý

Pokiaľ sa na území Slovenska rozhodnete zaobstarať si zbraň, máte viacero možností. Samozrejme hovorím o legálnom predaji zbraní. Možné nelegálne cesty, ako získať zbraň, rozhodne nie sú cieľom tohto článku. V tomto článku sa však budem zaoberať nie len zbraňami, na ktorých kúpu treba zbrojný preukaz, ale aj voľno predajnými zbraňami nad 18 rokov.

Predaj zbraní je závislý od kategórie zbrane

pištol walther colt
pištol walther colt

Práve kategória zbrane je rozhodujúcim faktorom pri podmienkach, za akých je možné si zbraň kúpiť. A na základe týchto zbraní je aj predajca povinný postupovať presne podľa daného paragrafu zákona. Inak vedome spácha trestný čin a takúto situáciu nechce žiadny predajca spôsobiť. Keďže by to znamenalo nie len stratu licencie na predaj zbraní, ale aj možný pobyt vo väzení.

Predaj zbraní kategórie A

Keďže sa jedná o zakázané zbrane, ich predaj a vlastníctvo je možný iba na výnimku priamo z ministerstva vnútra. Bez nej je držanie týchto zbraní trestným činom a preto je predaj týchto zbraní zakázaný.

Predaj zbraní kategórie B

Tieto zbrane podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidencii, takže pred samotnou kúpou tejto zbrane je potrebné získať povolenie na túto zbraň a následne ju do 7 dní od kúpy zaevidovať na príslušnom oddelení PZ SR.

Predaj zbraní kategórie C

Pri týchto zbraniach nie je potrebné získavať špeciálne povolenie na kúpu, ale stačí iba po jej kúpe na danú kategóriu zbrojného preukazu zaevidovať zbraň do 7 dní od kúpy na príslušnom oddelení PZ SR.

Predaj zbraní kategórie D

Pri týchto zbraniach nie je potrebné vlastnenie zbrojného preukazu. Stačí iba dosiahnutie 18 rokov a zdravotná spôsobilosť. Práve preto sú zbrane kategórie D jedny z najčastejšie predávaných a zväčša aj prvými zbraňami, ktoré strelci vlastnia.

Kúpe zbrane treba venovať pozornosť

predaj zbraní
predaj zbraní

Práve rôzne kategorizovanie zbraní je to, prečo treba tejto problematike venovať pozornosť. Pokiaľ ste sa rozhodli pre konkrétnu zbraň, na podmienky jej kúpy a držania je dobre najskôr overiť na príslušnom oddelení PZ SR alebo priamo u predajcu. Pri výbere môžete jednoducho využiť aj ponuky internetových predajcov, avšak samotnú kúpu už musíte zrealizovať iba osobne v predajni, keďže to takto nariaďuje zákon.