Pravidelný gastro servis a servisná zmluva

Záručný servis, periodický servis, pozáručný servis aj montáž nových gastronomických zariadení. Čo všetko vlastne v sebe zahŕňa kvalitný a profesionálne zabezpečovaný gastro servis? Na túto oblasť podnikania sa špecializujú firmy, ktoré často aj predávajú zariadenia do kuchýň, stravovacích zariadení a gastro nábytok. Mnohé z nich robia aj kompletný servis tým prevádzkovateľom stravovacích a ubytovacích zariadení, ktorí si u nich gastro vybavenie objednali a dali aj nainštalovať. Tieto firmy uzatvárajú so svojim zákazníkmi aj dlhodobé servisné zmluvy. Vykonávajú kompletný servis gastronomickej techniky, výčapných a chladiacich technológií. Sú schopní opraviť a sprevádzkovať dielensky či priamo externe u zákazníka zariadenia plynové aj elektrické. Opraviť mechaniku strojov, rozvody vody či odpady zo strojov. Vykonávajú opravy záručné, generálne, bežné a preventívnej. V záručnej dobe má zákazník nárok na bezplatnú opravu. Bezplatná oprava sa týka práce technika a náhradných dielov. Náklady na dopravu spojené s opravou si niekedy zákazník hradí sám.

gastro servis
Kvalitný gastro servis je dôležitou položkou pri kúpe zariadení

Periodický a pozáručný gastro servis

V pochopiteľnom záujme každého podnikateľa je odbornou údržbou predĺžiť životnosť a funkčnosť všetkých gastro zariadení. Patrí sem aj vykonávanie regenerácie zmäkčovačov vody hlavne preto, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebičov vodným kameňom. Čistenie a prehliadka kávovarov, konvektomatov, umývačiek riadu, kontrola horákov pri plynových spotrebičoch či nastavenie mechanických strojov. Pri pravidelných servisných návštevách technik odborne poradí a prípadne zodpovie otázky. Pravidelný gastro servis taktiež zabezpečuje dodanie umývacích a oplachovacích prostriedkov pre umývačky riadu. Pri každej výmene gastro chémie sa prekontroluje dávkovanie chémie a poprípade nastavia dávkovacie čerpadlá.

gastro servis
Pravidelný gastro servis udrží vašu kuchyňu v nepretržitej prevádzke

Niektoré výhody gastro servisu

Pokiaľ uvažujete o uzatvorení dlhodobej servisnej zmluvy, určite je to rozumné a praktické rozhodnutie. Nielen z prevádzkového ale aj ekonomického hľadiska. Tu je niekoľko výhod profesionálneho gastro servisu:

-úspora nákladov na opravy a eliminovanie rizika porúch v budúcnosti,

-pravidelný gastro servis minimalizuje možnosť vyradenia strategického zariadenia z prevádzky,

-chladiace a mraziace boxy priebežne udržiavajú skladované potraviny v požadovanej kvalite,

-pravidelná údržba zaručí dlhšiu životnosť zariadení a

profesionálny gastro servis a náklady na údržbu zariadení sú súčasťou firemných výdavkov.