Poľovanie na danieliu zver na Slovensku

Historicky prvá písomná zmienka o výskyte danielej zvery na území dnešného Slovenska sa datuje do roku 1265, kde v listine uhorský kráľ Belo IV. zakazuje lov na vybrané druhy zveri na Liptove. V tejto listine sa spomína práve zákaz lovu aj danielej zveri. Z tohto dokumentu je jasné, že výskyt danielej zvery je u nás tradičný a na konci 20. storočia sa poľovníci snažili iba návrat pôvodného druhu na naše územie.

Podpora výskytu zvery vďaka zverniciam

polovanie

Slovenskí a československí poľovníci v medzivojnovom a povojnovom období nejavili veľký záujem o znova rozšírenie danielej zvery, ktorej populácia po zániku Uhorska značne utrpela. Najväčšia snaha o jej znovu rozšírenie v slovenských revíroch nastala až od roku 1985. Kedy sa začali znova dodávať plemenné kusy do slovenských zverníc. Jednalo sa hlavne o zvieratá z maďarských a českých zverníc.

Tento trend pokračuje až do súčasnosti a výskyt danielej zvery sa na území Slovenska stále rozširuje. Na tento trend nemá vplyv ani čoraz väčšie množstvo odstrelov zveri či už vo voľnej prírode alebo priamo v zverniciach. Na získanie potrebných zdrojov na rozširovanie populácie skvele slúžia aj poľovačky na danieliu zver priamo vo zverniciach.

Poľovanie na Slovensku pre zahraničných hostí

Vďaka spolupráci viacerých slovenských firiem so štátnymi Lesmi SR sa čoraz častejšie organizujú poľovačky pre zahraničných hostí aj na danieliu zver. Táto možnosť je čoraz obľúbenejšia a prináša dodatočné prostriedky pre majiteľov zverníc na rozširovanie chovu.

Na takýchto organizovaných poľovačkách na Slovensku je o hostí postarané na úrovni minimálne európskeho štandardu. Firmy dokážu pre hostí zabezpečiť od zapožičania zbrane, povolení na lov, ubytovania, stravy a dopravu všetko čo poľovník na takejto poľovačke potrebuje. Vďaka týmto možnostiam a relatívne blízkej vzdialenosti u nás narastá hlavne počet poľovníkov z Nemecka a Rakúska. Pokiaľ by ste aj vy chceli odporučiť známym v zahraničí poľovačku na danieliu zver na Slovensku tak jedna z najkvalitnejších firiem je táto.