Podnikanie v USA v „podnikateľských rajoch“

Spojené štáty americké sú stále jedným z najprestížnejších podnikateľských prostredí a právnych systémov na svete. Mnohé americké štáty prinášajú pre podnikateľské subjekty množstvo charakteristických výhod pre tzv. onshore aj offshore podnikanie. Pozícia USA ako svetovej ekonomickej veľmoci s mnohými ekonomickými centrami obchodu a taktiež ako lídra v oblasti technologických inovácií vytvára priaznivé prostredie pre mnohé podnikateľské aktivity. Finančné prostriedky a investície podnikateľov sú pritom účinne chránené vďaka rôznym medzinárodným zmluvám o ochrane investícií a efektívnemu súdnictvu v jednotlivých štátoch.

Charakter offshore a onshore podnikania sa mení

Mnohí aktívni a úspešní podnikatelia veľmi dobre vedia, že pre podnikanie v USA ponúkajú niektoré štáty federácie daňové aj administratívne výhody. Nielen preto, samozrejme, dochádza najmä v posledných rokoch k presunu určitých foriem podnikania z tradičných offshorových krajín a tzv. daňových rajov do nových „podnikateľských rajov“. Medzi takéto oblasti patria aj štáty Delaware, Oregon, Nevada či Aljaška.

podnikanie v usa
Aljaška je dobrým miestom aj pre podnikanie v USA

Podnikanie v USA nielen kvôli daniam

Aká je vlastne definícia daňového alebo podnikateľského raja? Vo všeobecnej rovine sa za daňové raje považujú krajiny, ktoré spĺňajú tieto tri hlavné kritériá:

  • nulové alebo minimálne sadzby daní,
  • ochrana osobných finančných informácií a
  • nedostatok transparentnosti.

Uvedenú definíciu spĺňa v súčasnosti niekoľko desiatok krajín, ktoré sú rozdelené do troch skupín. Na „čiernej listine“ krajín sú aj tri európske krajiny Lichtenštajnsko, Monako a Andorra. Podmienky daňového raja však nespĺňajú iba krajiny, ale aj štáty vnútri krajiny, ako to je napríklad v rámci USA.

Podnikateľské podmienky sa líšia

Podnikanie v USA v závislosti od výšky zdanenia či podnikateľských podmienok v jednotlivých federálnych štátoch sa značne líšia. Klasické daňové raje lákajú hlavne zahraničný kapitál. V USA existuje daňová konkurencia medzi jednotlivými americkými štátmi, ktoré sa tak snažia prilákať domáce firmy z iného štátu. V USA sú totiž dane príjmom federálneho i štátneho rozpočtu. Rovnako tak sa líšia aj základné podmienky pre podnikanie v USA.