Parkovací asistent zotrvá s vami až do cieľa!

Tomu sa hovorí „kamarát do dažďa“! My len dopĺňame, že nielen do dažďa, ale aj do snehu a iných komplikácií na cestách. Nie pre každého je totiž cúvanie a parkovanie len takou bodkou za ďalšou jazdou. Musíte mať dokonalý prehľad o najbližšom priestore pri vozidle, a to bez ohľadu na to, ako veľmi je sťažený, respektíve zúžený.

Za takých okolností odporúčame parkovací asistent pre lepšie rozlíšenie blízkych prekážok, osôb alebo iných vozidiel. Z toho vyplýva, že takéto moderné zariadenie podstatne zľahčuje a skracuje čas vynaložený len na „tápanie“ za volantom. Toto prostredie nie je úplne vhodné, aby sme sa spoliehali na vlastnú intuíciu. Na presnom vyhodnocovaní vzdialenosti od prekážky je založený už aj štandardný parkovací asistent.

Parkovací asistent Vertex – Budete nie len počuť ale aj vidieť, či sa za vašim automobilom nachádza nejaký objekt.

Taký veľký obdiv a záujem

Dopyt po týchto produktoch narastá. Prečo? Súčasný trend je vlastniť približne toľko automobilov, koľko na domácnosť pripadá jej dospelých členov. Autá ďalej nadobúdajú extra veľké rozmery, je ich viac a tým sa značne zmenšuje voľná parkovacia plocha. Takéto zmeny prinášajú len negatívne dôsledky na možnosť plynule zaparkovať.

Parkovací asistent Vertex s night vision

Ako to parkovací asistent tak precízne a rýchlo dokáže?

Pracovný postup parkovacieho asistenta nie je vôbec zložitý. Jednotlivé modely pracujú buď na elektromagnetickom, alebo ultrazvukovom princípe. Snímače bývajú umiestnené zväčša na zadnom nárazníku. Asistenčné zariadenie sa aktivuje hneď po použití spiatočky. Vysiela ultrazvukové signály a tie môžu v priestore naraziť na blízky objekt.

Replikujú sa a zachytávajú parkovacím asistentom. Podľa času medzi odoslanými a spätnými signálmi sa automaticky vyhodnotí vzdialenosť od prekážky. Zapne sa výstražný zvukový signál a ak sa aj naďalej približujete k prekážke, mení sa nielen hodnota vzdialenosti, ale aj intenzita pípania. Známe sú aj modely parkovacích asistentov so zabudovanou kamerou pre lepší vizuálny prehľad a možnosť vypomôcť si aj dynamickými trajektóriami. Tie nám určujú konkrétnu trasu, ako bezpečne zaparkovať.

Výhody sú nám teda jasné. Čo však s obmedzeniami?

Parkovací asistent má svoje „nedostatky“ pri identifikácii objektu v pohybe, pokrytého snehom, vodou alebo blatom. Vzťahuje sa to aj na točivé, visiace predmety alebo veľmi ostré rohy stien budov či billboardov.