Kuša je mechanická zbraň

Kuša je klasická mechanická zbraň, ktorá začala postupne konštrukčne vznikať a používať sa už v hlbokom stredoveku. Táto hlavne osobná zbraň mala historicky hlavne dva základné účely. Slúžila našim predkom najmä pri love divoko žijúcich zvierat a samozrejme aj na bojové účely. Obdobie stredoveku je známe častými vojnovými konfliktami a lokálnymi šarvátkami. V súčasnej dobe je kuša určená svojou konštrukciou aj delením na športovú a relaxačnú streľbu. Ak sa ju ale niekto rozhodne používať na lov ako loveckú kušu, potom je dobré ak nazrie do platného zákona o zbraniach.

Základné typy kuší

Jednotlivé typy kuší sa môžu veľmi výrazne líšiť. Majú rôznu veľkosť, sú vyrobené z rôznych použitých materiálov a majú rôzny výkon. Líšia sa medzi sebou a j tým, ako veľkú energiu je potrebné vynaložiť pri ich naťahovaní a tiež presnosťou streľby či samotným dostrelom. Je samozrejmé, že nadšenci venujúci sa streľbe z kuše poznajú veľké množstvo ďalších vlastností, detailov alebo parametrov, ktoré jednotlivé modely kuší charakterizujú a navzájom odlišujú. Vyberať sa dá aj podľa účelu, je teda vopred nutné ujasniť si priority. Podľa použitia je možné uviesť základné delenie kuší na rekreačno-zábavné kuše, športové, lovecké a terčové kuše. Ak ste skôr začínajúcim strelcom, potom je asi vhodnejšie na začiatok strieľať s menšou kušou, najlepšie takzvanou pištoľovou kušou. Tá si nevyžaduje toľko fyzickej sily k naťahovaniu. Samotná streľba z nej však nie je až tak presná a výkonná.

kuše
Rôzne typy modernej kuše

Materiály a konštrukcia kuše

Najčastejším materiálom je drevo, ale stále častejšie sa na výrobu kuší používajú rôzne moderné kompozitné materiály založené na rôznych komponentoch. Konkrétny konštrukčný materiál potom môže determinovať nielen výkon a dostrel kuše, ale aj jej váhu či celkový ergonomický pocit pri jej držaní. Tetiva je vyrábaná z výnimočne pružných a pevných vlákien. Pre uľahčenie naťahovania kuše sa používajú dômyselné kľukové alebo kladkové systémy. Vzhľadom k svojej konštrukcii si každá kuša vyžaduje pravidelnú a kvalitnú údržbu.