Kedy sa vyžaduje apostilácia rôznych dokumentov?

Apostilácia, inými slovami povedané: osvedčovanie právoplatnosti rôznych dokladov pre ich použitie v zahraničí. To sa môže javiť ako veľmi náročný a zdĺhavý proces, ktorý bude potrebné osobne absolvovať nekonečným vystávaním a čakaním na úradoch či chodením po rôznych inštitúciách. A to väčšina ľudí nepovažuje za veľmi príjemne strávený čas. Ak je pre vás predstava úradných vybavovačiek a nekonečnej byrokracie doslova strašiakom, existujú riešenia ako získať potrebné overenie – doložku s názvom Apostila aj oveľa jednoduchšie. A najmä bez starostí či bez mrhania svojim drahocenným časom. Dnes už bežne existujú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú kompletným zabezpečovaním právneho, daňového, administratívneho, legalizačného alebo prekladateľského servisu pre svojich klientov. Ak takúto spoločnosť s kladnými recenziami oslovíte, dokáže sa o množstvo zdĺhavých právnych či administratívnych úkonov postarať za vás (napr. o apostiláciu, založenie zahraničných bankových účtov či offshore firiem).

apostilácia
Apostilácia je osvedčovanie právoplatnosti dokladov v zahraničí.

Akých dokladov sa môže týkať apostilácia?

Apostilácia sa v zahraničí zvyčajne vyžaduje pri predkladaní rôznych matričných dokladov. Napríklad ako sú napr. rodné, sobášne či úmrtné listy, taktiež pri dokladoch o vzdelaní, napr. vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, atestácie, diplomy a certifikáty. Ďalšou kategóriou dokladov pre apostiláciu sú justičné verejné listiny (napr. rozhodnutia o osvojení, rozvodové rozsudky, notárske zápisnice, exekútorské listiny). Ale aj výpisy z registra trestov, taktiež výpisy z obchodného registra (ak napr. plánujete podnikať v zahraničí), ale aj rôzne potvrdenia o zdravotnom stave. Apostilácia sa tak môže týkať skutočne širokého záberu rôznych dokladov a listín.

apostilácia
Apostilácia je požadovaná aj na Slovensku.

Apostilácia je potrebná aj v opačnom garde

Apostilácia je však úkon žiadaný aj v opačnom garde. Práve preto je často potrebná, aby mohli byť doklady vydané v zahraničí uznané aj na území Slovenskej republiky. Týkať sa to môže napr. rodných listov, ak sa dieťa narodilo v zahraničí a rovnako to platí aj pri sobášnych či úmrtných listoch. Ak k týmto udalostiam došlo v cudzej krajine, napr. pri cestovaní a dovolenke, alebo pri osvedčeniach o ukončení štúdia v zahraničí.