Front end Developer a jeho úlohy

V dnešnej dobe sú takmer všetci online. Internet nielenže uľahčuje komunikáciu medzi používateľmi, ale je to tiež obrovský zdroj pre všetky druhy informácií či pohodlný spôsob platenia účtov a nákupu. Spotrebitelia, organizácie aj firmy si rýchlo osvojili a využívajú výhody internetu, o čom svedčí rastúci počet nových webových stránok. Stále viac používateľov znamená väčšie požiadavky, čo sa prejavuje aj potrebou ďalších webov a aplikácií. Každá online aplikácia či stránka má tú časť, s ktorou používatelia interagujú. Po prihlásení sa na webovú stránku vás privíta uvítacia stránka, ponuka, mapa stránok a ďalšie položky, ktoré uľahčujú navigáciu a obslužnosť. Všetky tieto položky spadajú pod kolektívny pojem „rozhranie“. Front End obhospodaruje používateľské rozhranie, ktoré je súčasťou webu alebo aplikácie určenej na použitie spotrebiteľom. Front end Developer v skratke vytvára to, čo reálne vidíte na stránke alebo v aplikácii.

front end developer
Obsah a zloženie kurzu pre pozíciu Front End Developer

Kto je Front end Developer?

Front end vývojár je pozícia, z ktorej implementujete grafický návrh stránky do reálnej web aplikácie, alebo prepájate interaktívne prvky stránky (tlačidlá, vstupné polia, …) s back-endom. Front end vývojár sa stará o to, aby dizajn fungoval online pomocou kódovacích jazykov, ako sú CSS, HTML a JavaScript. Hlavne JavaScript je v prehliadači všemocný. V určitom zmysle nahrádza HTML a CSS, pretože ani jeden z týchto jazykov nedokáže nič, čo by nedokázal JavaScript. Práca na vytváraní webových stránok sa dá rozdeliť v jednoduchosti takto: front-end = prehliadače, back-end = servery. Aj keď sa pracovné úlohy postupom času menia, takéto rozdelenie je stále aktuálne aj dnes.

front end developer
Rozdelenie požadovaných voľných pracovných pozícií v IT

Absolvujte kurz a pracujte ako Front end vývojár

Cieľom kurzu pre Front end Developer je vybaviť študentov jedinečnými zručnosťami, ktoré potrebujú na vytváranie a vývoj rôznych webových stránok a aplikácií. Absolventi tohto programu budú schopní vytvárať responzívne weby pomocou CSS, vyvíjať interaktívne weby a aplikácie používateľského rozhrania pomocou JavaScriptu a HTML a pripájať webovú aplikáciu k back-endovým údajom servera pomocou JavaScriptu. Študenti si tiež osvoja schopnosti pre vytváranie a nasadenie aplikácií.