Flobertka ako zbraň, na ktorú nepotrebujete zbrojný preukaz

Flobertka je strelná zbraň. Avšak na držbu takejto zbrane nepotrebujete vlastniť žiadny zbrojný preukaz. Flóbertka sa označuje ako zbraň, do ktorej sa používajú náboje s okrajovým zápalom. Tieto náboje majú nižší výkon čoho výsledkom sa môžu predávať voľne. Podmienkou však stále ostane vek najmenej 18 rokov a maximálna povolená energia strely iba do 7.5  J.  Táto zbraň je určená hlavne na rekreačne účely, alebo pre začiatočníkov. V niektorých krajinách sa používaju tieto zbrane aj na likvidáciu škodcov.

Odkiaľ prišlo pomenovanie flobertka

Toto povestné meno dostala, alebo lepšie povedané získala, od svojho puškára a vynálezcu použiteľného náboja Louis Floberta. Louis Flobert zdokonalil túto konštrukciu náboja, ktorý nemal klasickú zápalku. Patent na tento typ nábojov mu bol udelený v roku 1849. Jeho konštrukcia dala základy pre rozvoj všetkých strelív s okrajovým zápalom.

flobertka
Flobertka je určená na rekreačné účely.

Aké flóbertky existujú?

Flóbertky existujú ako dlhé jednorazové pušky, alebo revolvery, vo vyhotovení 4mm a 6mm. Flóbertky, ktoré sú s kalibrom 4mm majú hladkú hlaveň, zatiaľ čo 6 mm majú skôr drážkový vývrt hlavne. Používajú sa čisto na hobby účely, neslúžia na obranu nositeľa.

Čo je výnimočné na Flóbertkách?

Môžete s nimi pri dodržiavaní predpisov a pravidiel bezpečnosti strieľať aj na svojom pozemku. Flóbertky pri výstrele, ktorý je sprevádzaný mohutným zvukovým efektom. A po výstrele zacíti každý gurmán tu krásnu vôňu strelného prachu. Flóbertky sa v tejto dobe tešia veľkej obľube. Aj kvôli tomu, že vyzerajú, a aj sa správajú, ako skutočná zbraň. Dokonca po výstrele si viete zachovať aj nábojnicu.

flobertka
Flobertka sa teší veľkej obľube.

Údržba zbrane typu Flobertka

Každú strelnú zbraň je potrebné čistiť a udržiavať. Pri takomto čistení treba dodržiavať základne pravidlá (napr. zaistená zbraň, nikdy nemieriť na niekoho). Vašu flóbertku  treba čistiť aj keď ju nepoužívate. Odporúča sa aspoň raz do roka ak sa so zbraňou nestrieľa, alebo po každom riadnom použití zbrane. Pri čistení zbrane treba vždy používať prípravky, ktoré sú určené na túto činnosť. Je to kvôli tomu, aby sa predišlo znehodnoteniu, alebo aj niečomu horšiemu.