Emisia dlhopisov od A po Z

Pri podnikaní sa často stretávame s rôznymi možnosťami, ktoré nám priblížia napríklad finanční poradcovia alebo firmy, zaoberajúce sa servisom pre podnikateľov. Možno ste sa už aj vy stretli s pojmom emisia dlhopisov. Ak sa zaujímate o túto problematiku, a zatiaľ neviete, o čo presne ide, inšpirujte sa týmto článkom.

Emisia dlhopisov predstavuje formu prostriedkov pre spoločnosti

Dlhopisy sú cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze. V podstate ide o dokument, ktorým sa investor môže uchádzať o percentá vo firme. Okrem toho získava napríklad úroky a tiež nárok na hodnotu dlhopisu. Emisia dlhopisov je firmou ponúkaná preto, aby mala finančné prostriedky na podnikanie a ďalšie výdaje. Práva na takýto dlhopis sa v prípade nutnosti prevádzajú na dediča investora. Úspešnosť emisie dlhopisov je ovplyvnená veľkosťou a zázemím firmy ale takisto aj jej hospodárením. Základom každej trvácnej firmy je spomínané hospodárenie a rozumné nakladanie s finančnými prostriedkami.

emisia dlhopisov
Čo potrebujete vedieť o emisii dlhopisov?

Čo musí obsahovať dlhopis, aby bol platný?

Dlhopisy je možné vystaviť a emisia dlhopisov je možná, ak dlhopis obsahuje určité záležitosti. Na to, aby bol platný, musí obsahovať napríklad údaje o eminentovi, dlžnú čiastku, ktorá tvorí hodnotu dlhopisu ale aj výnos, ktorý plynie z tohto dlhopisu. Samozrejme nutný je aj aktuálny dátum a podpis eminenta.

Úrok je dôležitou súčasťou emisie dlhopisov

Pokiaľ ide o úrok, ktorým narastá výnos voči akcionárovi, môže mať rôzne formy. Úrok môže byť napríklad pevný, teda vopred stanovený. Vtedy sa pri vydaní dlhopisu stanoví presná čiastka, o akú bude zisk narastať. Nevyplatí sa to vtedy, ak by zisky boli vyššie, než je stanovený úrok. Zasa na druhej strane je to výhodné najmä z pohľadu garancie určitej finančnej čiastky. Opakom je pohyblivý úrok, ktorý nie je pevne stanovený. Ten sa môže odvíjať či už od ziskov firmy, ale aj od úrokov na kapitálových trhoch. Ide napríklad o úrokové sadzby ktoré stanovuje Národná banka Slovenska.

Emisia dlhopisov pre akcionárov aj pre firmy, poskytujúce dlhopisy

Pokiaľ máte záujem byť akcionárom, no nemáte v tejto oblasti skúsenosti, je možné obrátiť sa na služby banky alebo na finančného poradcu. Ak však hľadáte skôr opačnú stránku veci, a radi by ste takýto dlhopis ponúkli investorom, je možné spolupracovať so spoločnosťou, ktorá poskytuje servis pre podnikateľov v takejto oblasti. Pomôže vám s právnymi úkonmi, poskytne konzultáciu s eminentom, pripravia všetky zmluvy. Okrem toho sleduje všetky právne podmienky podľa legislatívy, vypracuje zoznam akcionárov. Výhoda je v tom, že emisia dlhopisov je zabezpečená v balíku, ktorý obsahuje všetko až po tlač dlhopisov či overenie notárom.