E kasa a základné informácie

Každá pokladnica musí byť prepojená so systémom finančnej správy, do ktorého bude odosielať informácie. Tento systém bol zavedený pre pomoc v boji proti daňovým únikom, podvodov s pokladničnými dokladmi a pre ochranu spotrebiteľov. Všetky naše firmy (až na malé výnimky) musia už roky evidovať hotovostné tržby v registračných pokladniach. Finančná správa v minulosti odhalila v tejto oblasti podvody napríklad v podobe falošných účteniek či manipulácie s pamäťou pokladní s cieľom znižovať vykázané tržby podnikateľov a následne i daní. Aj preto bol systém e-kasa zavedený do praxe. Ako sme spomenuli, v tomto systéme sa budú ukladať dáta, ktoré sa tam dostanú cez internet z pokladníc všetkých podnikateľov na Slovensku.

e kasa
Plnohodnotné, moderné E kasa riešenie 3 v 1 s platobným terminálom, skenerom QR a EAN kódov a tlačiarňou dokladov.

E kasa musí byť všade

Systém E kasa platí pre všetkých, trhovníkov nevynímajúc. Aj keď máte prevádzku v teréne, to znamená trhy, výstaviska, jarmoky, predaj z auta či  taxíky, aj tak musíte odosielať doklady do systému eKasa. A na to potrebujete internet. Najskôr mobilný, keďže ste mobilná prevádzka. A k tomu pokladnicu, ktorá umožňuje zmenu a zaevidovanie aktuálneho predajného miesta. Konkrétne adresu alebo GPS súradnice. V prípade predaja z auta stačí zaevidovať ŠPZ vozidla.

e kasa

FiskalPRO N3 je dostupná v 3 možných variantoch – ako VRP, samostatný POS terminál alebo E kasa 3 v 1

Čo ak vypadne internet?

Výpadok internetu pri online registračnej pokladnici nie je dôvodom na vypisovanie ručných paragónov. Doklad vytvoríte jednoducho v off-line režime. Dátové správy sa automaticky uložia vo vašej pokladnici, v pamäti nazývanej „chránené dátové úložisko“. Najneskôr do 48 hodín od okamihu uloženia však musia byť odoslané na portál finančnej správy, na e-kasu. To zabezpečí automaticky on-line pokladnica aj bez vášho zásahu – samozrejme len v prípade funkčného internetu. Nedodržanie lehoty 48 hodín na doručenie dátovej správy podnikateľom je sankcionovateľné. Pri virtuálnej pokladnici je to iné. Paragón sa vytvára práve pri výpadku internetu alebo odstávky systému na finančnej správe. Ak zvažujete virtuálnu pokladnicu, zistite si kvalitu internetového pripojenia. Pri častých výpadkoch internetu sa môžete veľa „napísať“.