Čo sa asi ukrýva pod slovom „flobertka?

Pre tých, ktorí sa hoci len okrajovo zaujímajú o ručné strelné zbrane, je to hneď jasné, o čo sa jedná. Pre úplných laikov je však potrebné stručné vysvetlenie. Flobertka sa označuje za jednu zo zbraní značky Flobert, ktoré sú voľne predajné od 18 rokov, pokiaľ spĺňajú základnú legislatívnu podmienku. Musia mať už z výroby znížený hlavňový výkon na 7,5 J a sú zaradené medzi zbrane kategórie D. Táto skutočnosť je priamo uvedená v zákone o zbraniach. V jednom odseku zákona sa uvádza, že zbraňou kategórie D sú okrem iného aj palné zbrane pre streľbu nábojmi typu Flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7,5 J.

flobertka
Flobertka môže mať aj takto krátku hlaveň.

Flobertka vystreľuje náboj Flobert

Flobertky sú palné zbrane určené pre typ nábojov s okrajovým zápalom. Pokiaľ energia strely na ústi hlavne dosahuje 7,5 J alebo menej, radí sa medzi voľno predajnú zbraň kategórie. D. Ak konkrétna zbraň presahuje túto energiu, potom už patrí do kategórie C, na ktorú je potrebný zbrojný preukaz. Tento typ zbraní dostal pomenovanie podľa francúzskeho puškára a vynálezcu Louisa Floberta, ktorý ako prvý skonštruoval strelivo s okrajovým zápalom.

flobertka
Flobertka s dlhou hlavňou.

Čo sa dá očakávať od flobertky?

Mnohí nadšenci si ju zadovážia predovšetkým preto, že chcú mať doma krásnu zbraň. Bez nutnosti vlastniť zbrojný preukaz. Môžu si takouto zbraňou zastrieľať na terč kedykoľvek a kdekoľvek, kde to bude bezpečné. Aj na svojom pozemku pri chalupe. Čo je určite veľkou výhodou. Náklady na streľbu nie sú vysoké a navyše zbrane pri výstrele vydávajú klasický zvukový efekt výstrelu. Nádherne to po výstrele z flobertky zavonia po strelnom prachu. Ak opomenieme zberateľské záujmy, sú a budú tieto zbrane určené predovšetkým na zábavnú streľbu na terč. Flobertka je vhodná zbraň pre získavanie správnych návykov pre manipuláciu so strelnou zbraňou. Určite si s ňou užijete veľa zábavy a je jedno, či si zaobstaráte jednoranovú pušku Flobert alebo napríklad krásny 6mm revolver Flobert.