Ako zložité je založenie Ltd?

Veľká Británia je stále podnikateľským a právnym prostredím, o ktoré sa aj napriek súčasnej politickej situácii spojenej s Brexitom  zaujímajú podnikatelia z celého sveta. Dôvodov prečo  vždy bol a stále aj je záujem o založenie Ltd firmy na území britských ostrovov je niekoľko. Patrí k nim rýchlosť založenia firmy, anonymita vlastníckych pomerov vo firme a určite medzi tie hlavné dôvody patrí aj seriózny image podnikateľských subjektov založených v tomto rešpektovanom podnikateľskom prostredí. Na rozdiel napríklad od niektorých tzv. daňových rajov, ktorých reputácia je občas mediálne spochybňovaná.

Spoločnosť Ltd nie je to isté ako naša s.r.o.

Pokiaľ uvažujete a založenie Ltd, potom je dôležité hneď na začiatku príprav si uvedomiť, že právny systém je na ostrovoch dramaticky odlišný od toho nášho, ktorý patrí medzi tzv. kontinentálne právne systémy.  V Británii naproti tom funguje tzv. Common Law a s ním spojený historicky prepracovaný súdny systém. Tento typ práva bol v priebehu stáročí úspešne aplikovaný aj do mnohých bývalých britských kolónií, a preto sa s ním aj dnes stretávame vo väčšine tzv. offshore jurisdikciách. Tento právny systém je charakteristický aj pre mnohé offshore krajiny známe medzi podnikateľmi ako tzv. daňový ráj. Dosť zavádzajúca občas býva predstava, že spoločnosť Limited je to isté čo naša s.r.o., za ktorú môže rovnako znejúci preklad skratky Ltd (limited = obmedzenia).

založenie ltd
Britské ostrovy sú veľmi populárne

Aké je teda základné členenie firiem v Anglicku?

V prvom rade existuje delenie podľa ručenia na Limited (obmedzenia) a Unlimited (neobmedzené). Spoločnosťou typu Unlimited je však len naozaj veľmi málo a používajú sa len pre špecifické účely. Spoločnosti typu Limited sa potom ďalej delia na Limited by shares (ručenie obmedzené kapitálom) a Limited by Guarantee (ručenia výslovne určené stanovami, pretože tieto spoločnosti navyše nemajú základné imanie), ktoré sa používajú hlavne  v tzv. neziskovom sektore. Pokiaľ je založenie Ltd súčasťou vašich podnikateľských predstáv, potom je najlepšie obrátiť sa na špecializované agentúry, ktoré vedia ako na to.