Aké podmienky je nutné spĺňať pre vlastnenie zbrane?

Vlastnenie a nákup strelnej zbrane nie je samozrejmosť ani bežná či každodenná záležitosť, kedy len jednoducho prídete do obchodu so zbraňami a vyberiete si tú, čo sa vám najviac páči, ako keď kupujete napr. nové topánky, tričko či bicykel. Zbraň môže byť nebezpečným nástrojom a to hlavne v nesprávnych rukách a preto si oprávnenie na vlastnenie vyžaduje aj splnenie istých podmienok a kritérií. Nie sú dostupné pre každého a pre ich vlastnenie je potrebné absolvovať nielen zdravotnú prehliadku, ale aj psychologické testy, kde sa overí zdravotná a psychická spôsobilosť vlastniť zbraň. Ak vás zaujímajú zbrane a chcete jednu z nich vlastniť, či už z dôvodu vlastnej ochrany, pre športové účely alebo na zberateľské účely, musíte urobiť niekoľko dôležitých krokov pre ich legálnu držbu.

zbrane
Niekto strieľa zo záľuby a niekto je len zberateľom zbraní

Aké kroky si ešte vyžaduje vydanie zbrojného preukazu a kúpa zbraní?

Ak spĺňate predpísaný vek, ste spôsobilý na právne úkony a bezúhonný, bude prvým dôležitým krokom podanie písomnej žiadosti o vydanie zbrojného preukazu (na akýkoľvek účel chcete vlastniť zbraň, či na sebaobranu, voľnočasové aktivity alebo športovú streľbu či zberateľstvo). Práve táto žiadosť musí obsahovať rôzne potvrdenia, ako napr. už spomínaný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti, ale napr. aj potvrdenie od poľovníckeho či športového zväzu, ak požadujeme povolenie na vlastnenie zbrane za týmto účelom (napr. na športovú súťažnú streľbu). Odbornú spôsobilosť na vlastnenie zbraní musíte dokázať aj vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou.

zbrane
Dnes je na trhu možné nájsť rôzne prostriedky na obranu

Zbrane, na ktoré nie je nutné vlastniť zbrojný preukaz

Aj zbrane však majú svoje výnimky a ak hľadáte len niečo nenáročné, napr. za účelom rekreačnej streľby, tak sú určité typy zbraní, ktoré si môžete zadovážiť aj bez povinnosti vlastniť zbrojný preukaz. Do tejto kategórie patria napríklad zbrane typu Flobertka s energiou strely do 7,5 J, ale aj niektoré plynové či perkusné. Vždy je však potrebné preukázať sa pri kúpe zbrane občianskym preukazom a podmienkou je aj dovŕšenie veku 18 rokov. Viac o zbraniach nájdete i TU.